Markering av tekst

Man kan markere tekst på tre måter:

  • utheve tekst
  • understreke tekst
  • margstrek (vertikal markering)

Begynn med å aktivere markeringsverktøyet. Fra verktøylinjen over dokumentet velger du Markeringer og haker av for Bruk markeringsverktøy:

Med musepekeren merker du teksten du ønsker å innarbeide. Du har følgende muligheter:

  • Utheve tekst (fargevalg: gul, rosa, grønn, oransje, blå og lilla)
  • Streke under tekst (fargevalg: rød, svart, grønn, gul, blå og brun) 
  • Margstrek (fargevalg: rød, svart, blå, grønn, oransje og lilla)

Man kan bruke «+/-»-knappene for å vise og skjule utvidede fargevalg for markeringene.

Velg hvilken markeringstype og farge du ønsker. Tekst kan både utheves, understrekes, markeres i margen og ha tilhørende merknad som del av samme markering.

Enkelte elementer av et dokument kan ikke markeres eller være del av en markering, for eksempel knapper, symboler og merknader. Enkelte overganger kan det ikke markeres på tvers av, slik som fra en tabell til et avsnitt eller elementer i hodefeltet. Det er også en øvre grense på 3000 tegn for å sikre optimal ytelse og lesbarhet.

Klikk på den markerte teksten, uthevingen i margen eller merknaden for å redigere markeringen. Fargene kan endres ved å velge annen farge. For å slette markeringen og tilhørende merknad velger du  Slett.

Hvis du ønsker å flytte markeringen velger du  Flytt markering. Velg så den nye teksten du ønsker å markere. Markeringen vil da flytte seg dit.

Man kan ha flere markeringer over hverandre. Ev. merknader vil få samme fargevalg som markeringen for å gjøre dem lettere å identifisere.

Hvis man kun har en utheving i margen vil det ikke være mulig å se nøyaktig hvilken tekst som er markert. Ved å føre musepekeren over margstreken eller teksten som er markert vil den markerte teksten bli skyggelagt og vise området som er markert. 

Etter at man har valgt tekst man ønsker å markere kan man benytte seg av hurtigtasten «m» for å hurtigmarkere teksten med den siste brukte uthevingsfargen.

Hvis man har markert en lenke kan lenken fortsatt benyttes ved å klikke på den. Ønsker du heller å trykke på markeringen under kan man holde inne «skift»-knappen og trykke på lenken. Tekstmarkeringsmenyen vil da bli synlig.