Henvisningsmerknader

Formålet med funksjonen henvisningsmerknader er at studenter skal kunne lage henvisninger mellom rettskilder.

Er henvisningsmerknaden skrevet korrekt i henhold til gjeldende reglement for digital eksamen er den synlig i eksamensmodus av Lovdata Pro. Vi gjør oppmerksom på at det er studiestedets reglement som avgjør om noe blir ansett som forsøk på juks. Det er studentenes ansvar å kjenne til innholdet i dette reglementet.

Henvisningsmerknadene kan lages fra avsnitt, paragraf, setning eller enkeltord (løpende tekst). De kan også lages fra merknadssymbolet, som ser slik ut: 

For å få grønn hake (og dermed være synlig i eksamensmodus) må henvisningsmerknadene inneholde en eller flere henvisninger til dokumenter i Lovdata Pro. Merknadene kan innledes med bestemte ord, kalt innledningsord, for eksempel sammenlign, sml., jf., endr. Fullstendig oversikt over hvilke innledningsord som er godkjente finner studentene fra forsiden av eksamensmodus av Lovdata Pro og i eksamensreglementet. Det er tillatt med mellomord i henvisningsmerknader slik at man kan ha flere referanser i én merknad. Her kan man bruke godkjente innledningsord, "og" og ",". 

Med musepekeren merker du teksten du ønsker å skrive henvisning til. Velg Skriv merknad i boksen som dukker opp:

Du får nå opp et vindu der du skriver inn teksten. I forhåndsvisningen ser du om det blir laget en lenke. Under forhåndsvisningen finner du informasjon om eksamengodkjenning av henvisingsmerknaden. Dersom henvisningsmerknaden vil være synlig i eksamensmodus kommer dette klart frem nederst i innskrivningsvinduet. 

I dokumentet i Lovdata Pro vises henvisningsmerknaden på høyre del av skjermen, markert med valgt farge. Henvisningsmerknaden kan se slik ut: