Merknader – lese

Du finner en oversikt over alle merknadene dine i menyen til venstre under Vis merknader. Ikonet for merknader ser slik ut:

Merknadsvisning

Når det er skrevet merknad til løpende tekst, vil det dukke opp en pil som peker mot høyre etter markeringen:

Pil mot høyre etter markering indikerer merknad til markering. Illustrasjon.

Når det er skrevet en merknad for et helt dokument, kommer merknadssymbolet fram på toppen av dokumentet med teksten Vis merknader:

Vis merknader-symbol. Illustrasjon.

Selve merknadsteksten er synlig i høyreskuffen, som er en egen seksjon som åpnes på siden (til høyre). I høyreskuffen kan du velge hvilke merknader du vil se, ut ifra hva slags type merknader det finnes til den aktuelle teksten. 

Personlige merknader vil dukke opp under fanen egne i høyreskuffen. Ved å trykke på markert tekst med merknad (pil mot høyre etter markering), vil merknaden bli synlig i høyreskuffen. Når det er flere merknader til markert tekst synlig i høyreskuffen, kan du også holde musepekeren over merknaden, og se hvor i den løpende teksten merknaden er lagt til.

Merknader i høyreskuff. Illustrasjon.

Hvis du er med flere grupper hvor det er skrevet merknader til samme dokumentdel, kan du enkelt sortere fra hvilken gruppe du ønsker å lese merknadene fra.

Merknadstyper

Når du klikker deg inn på  Vis merknader kommer det opp en oversikt over hvor merknadene er, og hva slags merknader det er snakk om. 

Øverst kan du sortere merknader etter type rettskilde. 

Under velger du hvilke merknadstyper du vil se: 

  • Merknader for alle 
  • Firmamerknader
  • Personlige merknader
  • Merknader jeg har skrevet 
  • Gruppemerknader
  • Merknadsforfattere 

Oversikt over merknadstyper. Illustrasjon.

Når du har valgt en merknadstype kommer merknadene opp. Du ser hva slags dokument det er, rettskildetype, dato skrevet og hvem som er forfatter. Ved å klikke på høyre side av disse kolonnene, kan du velge å sortere merknadene ut i fra disse. 

Merknader for alle 

En   merknad for alle kan skrives og leses av alle brukere i Lovdata Pro. Lovdata har en redaktørfunksjon for merknader for alle. Merknadene som redaktøren har godkjent er utstyrt med et hakeboksikon: 

Hakeboksikon. Illustrasjon.

Lovdatas godkjente merknader skal understøtte og være tilleggsinformasjon til øvrig informasjon i Lovdatas rettskilder. Brukerne skal ha trygghet for at disse merknadene er seriøse og nyttige. Godkjente merknader skal ha en kvalitet som står i forhold til kvaliteten på Lovdatas øvrige rettsinformasjon. Redaktøren for Lovdatas merknadsfunksjon er Jan-Fredrik Wilhelmsen. Han var tidligere lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og er nå privatpraktiserende advokat. Han leser alle merknader som legges ut tilgjengelig for alle og kontrollerer at innholdet ikke er misvisende eller feil. 

Firmamerknader

En  firmamerknad kan skrives, redigeres, slettes og leses av alle som er registrert under samme abonnement i Lovdata Pro. Firmainformasjon finner du fra tannhjulsymbolet (Mine innstillinger) nederst i venstre hjørne, velg Rediger profil. Tannhjulsymbolet ser slik ut: 

Tannhjulsymbol. Illustrasjon.

Personlige merknader

Under personlige merknader finner du en oversikt over alle merknader du har skrevet for deg selv. Dette gjelder både merknader til markeringer i løpende tekst, og merknader til et helt dokument eller en dokumentdel. 

Merknader jeg har skrevet

Under merknader jeg har skrevet finner du alle merknader du har skrevet, være seg for alle, firmaet eller en gruppe.

Gruppemerknader

En gruppemerknad kan skrives, redigeres, slettes og leses av alle som tilhører en gruppe. En gruppe kan opprettes fra valget Vis grupper i menyen til venstre. Symbolet for grupper ser slik ut:

Gruppeikon. Illustrasjon.

Merknadsforfattere gir deg informasjon om noen av forfatterne av godkjente «merknader for alle».