Flytte markeringer

Noen ganger kan det være behov for å flytte markeringer. Enten kan man ha markert og henvist feil sted, eller så har teksten, og derfor også markeringene, flyttet seg. At teksten flytter seg skjer for eksempel når faglige noter i Norges lover (NL) fjernes sommeren 2021. 

At markeringer flytter seg kan skje ved store endringer i den publiserte teksten. For eksempel er lover en form for dynamisk tekst. Markeringer i historiske versjoner skal ikke flytte seg selv fordi disse tekstene er statiske. 

For eksempel kan man ha markert i arveloven § 1 teksten "og samboers rett til å sitte", med merknadsteksten "Se del II." Markeringen var ment et annet sted:

Utklipp av en lovbestemmelse. Teksten "og samboers rett til å sitte" markert i gul, med merknad "Se del II".

For å flytte markeringen må du trykke på den markerte teksten. I vårt eksempel vil det si å trykke på "og samboers rett til å sitte". Da vil det komme opp en verktøyboks:

Vertkøyboks for markeringer. Valg om "Flytt markering" markert med rød sirkel.

verktøyboksen kan du velge å bytte farge på markeringen, redigere merknaden, og flytte markeringen, i tillegg til å slette markeringen. Velg Flytt markering.

Skjermbilde av ny markert tekst. Markert med rød sirkel.

Du får nå opp teksten "Velg ny tekst for markeringen". Marker den nye teksten du vil markere med musepekeren, slik det er illustrert over (markert med rød sirkel). Markeringen flyttes dermed til den valgte teksten. I vårt eksempel er nå teksten "lovens andre del" markert i gult, med den tilhørende merknaden "Se del II."

Skjermbilde av flyttet markering. Illustrasjon.