Last ned et dokument

Du har tilgang til å laste ned alle dokumentene i Lovdata Pro i ulike formater. Du kan også laste ned deler av et dokument.

For å laste ned et helt dokument trykker du Last ned i verktøylinjen over dokumentet.

Det er flere valg du kan gjøre før du fullfører nedlastningen. Du kan velge å laste ned et dokument med eller uten:

 • Sammendrag og hovedopplysninger (nøkkelinformasjon)
 • Hele teksten (dokument-tekst)
 • Lovkommentarer fra Karnov
 • Merknader og markeringer:
  • Egne merknader og markeringer
  • Gruppemerknader
  • Firmamerknader
  • Merknader for alle 
 • Fotnoter
 • Innholdsfortegnelse (eventuelt detaljert innholdsfortegnelse)

Du kan velge å laste ned dokumentet i følgende filformater: 

 • Microsoft Word 97-2003 (.doc)
 • Microsoft Word 2010 (.docx)
 • E-bok format (.epub)
 • PDF-format (.pdf)
 • HTML-format (.html)
 • Ren tekst (.txt)

For korrekt gjengivelse av vertikale tekstmarkeringer (margstrek) anbefales pdf-format.