Hurtigtaster for tekstmarkeringer

Hurtigtaster for tekstmarkeringer

Ved hjelp av hurtigtaster kan man enkelt lage tekstmarkeringer.

Hurtigtast Funksjon
m Lag en ny tekstmarkering med den sist brukte fargen for utheving

Hurtigtasten benytter den siste brukte fargen for utheving.

Hurtigtaster for tekstmarkeringer på numerisk tastatur

Dersom din arbeidsstasjon har et numerisk tastatur kan du benytte deg av enda flere nyttige hurtigtaster for tekstmarkeringsverktøyet. Merk at disse hurtigtastene kun fungerer på et numerisk tastatur, ikke de tilsvarende knappene ellers på tastaturet.

Hurtigtastene kan benyttes selv om "Vis markeringer" er skrudd av.

Hurtigtast Funksjon
7, 8, 9 Markerer med de tre første fargene for utheving
4, 5, 6 Markerer med de tre første fargene for understreking
1, 2, 3 Markerer med de tre første fargene for margstrek
+ Lag tekstmarkering med den sist brukte fargen for utheving
- Slett aktiv tekstmarkering eller gruppe av tekstmarkeringer
* Lag ny tekstmerknad

Tasteblokken med tall er hurtigtaster som tilsvarer de tre typene tekstmarkeringer og de tre radene i tekstmarkeringsverktøyet.

  • Den øverste raden, tallene 7, 8 og 9, tilsvarer de tre første fargene for utheving.
  • Den midterste raden, tallene 4, 5 og 6, tilsvarer de tre første fargene for understreking.
  • Den nederste raden, tallene 1, 2 og 3, tilsvarer de tre første fargene for margstrek.

Hvis du har markert tekst med musepekeren og benytter deg av en av disse hurtigtastene blir det opprettet en ny tekstmarkering med den valgte fargen og markeringstypen. 

Hvis du klikker på en eksisterende tekstmarkering kan du også bruke disse hurtigtastene for å endre eller legge til farger.

De aritmetiske operatorene har også nyttige funksjoner.

  • Hvis du har valgt tekst med musepekeren og trykker på "+"-tasten vil teksten bli markert med sist brukte uthevingsfarge.
  • Hvis du har valgt tekst og trykker på "*"-tasten vil du umiddelbart åpne vinduet for å skrive en tekstmerknad til den valgte teksten.
  • Hvis du har trykket på en eksisterende tekstmarkering og trykker på "-"-knappen vil du slette den aktuelle tekstmarkeringen.
  • Hvis du ønsker å slette flere tekstmarkeringer på én gang kan du enkelt markere et område med musepekeren og trykke på "-"-knappen. Alle tekstmarkeringene i dette området blir da slettet.

For å slette flere markeringer på en gang kan du markere tekst i en dokumentdel, og trykke ctrl+shift+[minustegn på numpad]. ADVARSEL! Sletting av tekstmarkeringer er permanent og kan ikke angres.