Hurtigtaster for tekstmarkeringer

Hurtigtaster for tekstmarkeringer

Ved hjelp av hurtigtaster kan man enkelt lage tekstmarkeringer.

Hurtigtast Funksjon
m Lag en ny tekstmarkering med den sist brukte fargen for utheving

Hurtigtasten benytter den siste brukte fargen for utheving. Hurtigtastene kan benyttes selv om visningen av markeringsverktøyet er deaktivert.


Hurtigtaster for tekstmarkeringer på numerisk tastatur

Dersom din arbeidsstasjon har et numerisk tastatur kan du benytte deg av enda flere nyttige hurtigtaster for tekstmarkeringsverktøyet. Merk at disse hurtigtastene kun fungerer på et numerisk tastatur, ikke de tilsvarende knappene ellers på tastaturet.

Hurtigtast Funksjon
7, 8, 9 Markerer med de tre første fargene for utheving
4, 5, 6 Markerer med de tre første fargene for understreking
1, 2, 3 Markerer med de tre første fargene for margstrek
+ Lag tekstmarkering med den sist brukte fargen for utheving
- Slett aktiv tekstmarkering eller gruppe av tekstmarkeringer
* Lag ny tekstmerknad
0 Aktiver og deaktiver visning av markeringsverktøyet
, Vis eller skjul alle tekstmarkeringer i dokumentet

Tasteblokken med siffer er hurtigtaster som tilsvarer de tre typene tekstmarkeringer og de tre radene I tekstmarkeringsverktøyet. På den øverste raden, sifrene 7, 8 og 9, finner du hurtigtaster for de tre første fargene for utheving. Den midterste raden, sifrene 4, 5 og 6, tilsvarer de tre første fargene for understreking. Den nederste raden, sifrene 1, 2 og 3, tilsvarer de tre første fargene for margstrek. Dersom du har markert et stykke tekst med musepekeren og benytter deg av en av disse hurtigtastene vil det blir opprettet en ny tekstmarkering med den valgte fargen og markeringstypen. 

Dersom du klikker på en eksisterende tekstmarkering kan du også benytte deg av disse hurtigtastene for å endre eller legge til farger.

De aritmetiske operatorene har også nyttige funksjoner. Dersom du har valgt et stykke tekst med musepekeren og trykker på "+"-tasten vil teksten bli markert med din sist brukte uthevingsfarge. Dersom du har valgt et stykke tekst og trykker på "*"-tasten vil du umiddelbart åpne vinduet for å skrive en tekstmerknad til den valgte teksten.

Dersom du har trykket på en eksisterende tekstmarkering og trykker på "-"-knappen vil du slette den aktuelle tekstmarkeringen. Dersom du ønsker å slette flere tekstmarkeringer på én gang kan du enkelt markere et område med musepekeren og trykke på "-"-knappen. Alle tekstmarkeringene i dette området vil da bli slettet.

For å slette flere markeringer på en gang kan du markere tekst i en dokumentdel, og deretter trykke ctrl+shift+[minustegn på numpad]. ADVARSEL! Sletting av tekstmarkeringer er permanent og kan ikke angres.

0-tasten er en hurtigtast for å aktivere og deaktivere visningen av markeringsverktyet. Dersom visningen av markeringsverktøyet er skrudd av er det fortsatt mulig å markere tekst ved å benytte seg av hurtigtastene. 

Komma-tasten er en hurtigtast for å vise og skjule alle tekstmarkeringene i dokumentet.