Utvalg – funksjoner

Utvalg kan endres, sorteres og skrives ut eller lastes ned.

Når du har opprettet et utvalg, finner du det igjen i venstre meny under Dine utvalg.
Klikk deg inn i et utvalg. I verktøylinjen over utvalget finnes flere funksjoner: 
 • Endre...
 • Sortér...
 • Fjern valgte
 • Skriv ut/last ned
 • Del/kopier
 • Slett utvalg 

For å endre rekkefølgen på dokumentene i et utvalg "drar" du dokumentet til ønsket posisjon.

Endre

Når du står i et utvalg har du følgende valg under Endre

 • Endre tittel på utvalget 
 • Legg til beskrivelse for utvalget 
 • Endre tittel på dokumentet (forutsetter at du har haket av ett dokument) 

Sortér

Du kan sortere utvalgene dine etter ulike kriterier: 

 • etter kronologi, nyeste først
 • etter kronologi, eldste først
 • etter rettskilde
 • etter rettskildegruppe
 • etter tittel 

For juridiske utdrag til bruk i retten anbefaler vi å sortere etter rettskildegruppe. Rettskildene blir da sortert i henhold til kravene i Advokatveiledningen til Høyesterett. Innholdsfortegnelsen får eget punkt for hver rettskildegruppe.

Merk at hvis du velger å sortere etter rettskildegruppe, kan du ikke endre rekkefølgen på dokumentene ved dra-og-slippe innenfor rettskildegruppen.

Fjern valgte

Hvis du ønsker å fjerne et eller flere dokumenter fra utvalget ditt, haker du av for de dokumentene du vil fjerne. 

Trykk på Fjern valgte. Bak dette valget står antall valgte dokumenter i parentes. 

Skriv ut/last ned 

Trykk på Skriv ut / Last ned. Du får disse alternativene: 

 • Skriv ut utvalg
 • Last ned utvalg
 • Last ned til Excel (CSV)

Velg hva som skal lastes ned, og i hvilket format. Standard er dokumentene i fulltekst i wordformat.

Når du har lastet ned et utvalg skjer videre bearbeiding i for eksempel Word. 

Vi anbefaler at du oppdaterer innholdsfortegnelsen for å sikre samsvar mellom sidetall i innholdsfortegnelsen og sidetall i selve dokumentet. Dette gjøres ved å høyreklikke i innholdsfortegnelsen og velge Oppdater felt