Utvalg - opprette

Utvalg gir mulighet til å samle dokumenter for eksempel til en sak eller på et fagområde.
Man kan plukke ut enkeltdokumenter, eller legge hele resultatlister til et. 
Utvalgene bevares ved utlogging og vil være tilgjengelige når man logger inn igjen. 
Utvalgene kan plasseres i mapper og undermapper for å holde oversikt og lette gjenfinning.
Man kan også enkelt laste ned dokumentene i utvalg.

Når du står i et dokument du vil legge i utvalg, klikker du på 'Legg til utvalg':

Du får valget mellom å legge dokumentet i et eksisterende utvalg, eller opprette et nytt. Du kan også endre navnet på dokumentet som legges inn.

For å vil opprette et nytt utvalg skriver du inn navnet på utvalget og klikker 'Legg til nytt utvalg'. Utvalget blir opprettet og dokumentet plasseres i utvalget.

For å legge én paragraf (eller annen dokumentdel) i et utvalg kan du  dra den til symbolet

i venstre meny. Ønsker å legge inn flere paragrafer eller flere deler av et dokument, finner du mer informasjon om det i artikkelen 'Velg dokumentdeler'. 

En hel resultatliste kan også legges til et utvalg ved å klikke på 'Legg til utvalg' øverst:

Man finner igjen utvalgene i venstre meny:

Herfra kan man redigere og organisere utvalgene, samt laste ned og skrive ut i ønsket format. Du kan også dele utvalg med andre. 

Se om et dokument allerede ligger i et utvalg

Ved å holde pekeren over 'Legg til utvalg' i et dokument, vil du se hvilket/hvilke utvalg dokumentet allerede ligger i.