Utskrifter

Utskrifter av dokumenter fra Lovdata Pro er pene og oversiktlige. Med et par enkle endringer i nettleserinnstillingene blir du også kvitt topptekst og bunntekst på hver side.

Om utskrift fra Lovdata Pro

Alle utskrifter vil ha en Lovdata-logo øverst på den første siden, samt dato og klokkeslett for utskriften.  Nedenfor følger dokumentets tittel, samt nøkkelinformasjon.

Hvis du ikke ønsker at utskriftene skal inneholde topp- og bunntekster på hver side (titler og URL-adresser), må du endre noen innstillinger i nettleseren.

Endringene vil gjelde for alle dokumenter som skrives ut fra nettleseren, ikke bare dokumenter fra Lovdata Pro.

Nettleser: Chrome

Trykk på Skriv ut i toppmenyen og velg hva du vil ha med i utskriften. Trykk på Skriv ut nederst i dialogboksen.

Klikk på nedtrekksmenyen til venstre for Flere innstillinger. Under Alternativer, fjern haken ved Topp- og bunntekst.

Klikk på  Print eller Skriv ut.

Nettleser: Edge

Trykk på Skriv ut i toppmenyen og velg hva du vil ha med i utskriften. Trykk på Skriv ut nederst i dialogboksen.

Trykk på nedtrekksmenyen ved Flere innstillinger. Under Alternativer, fjern haken ved Topptekst og bunntekst.

Klikk på Utskrift

Slik skriver du ut dokumenter

I dette tilfellet ønsker vi å skrive ut tivoliloven:

Klikk på Skriv ut i verktøylinjen over dokumentet. 

Du får nå opp en rekke valg for strukturen av din utskrift: 

 • Sammendrag og hovedopplysninger
 • Hele teksten (dokument-tekst)
 • Lovkommentarer fra Karnov
 • Merknader og markeringer:
  • Egne merknader og markeringer
  • Gruppemerknader
  • Firmamerknader
  • Merknader for alle 
 • Fotnoter
 • Innholdsfortegnelse (eventuelt detaljert innholdsfortegnelse)

Velg hva som skal inkluderes i utskriften og klikk på Skriv ut.

Dette gjelder for alle typer av dokumenter.

Befinner du deg f.eks. i en paragraf eller et kapittel i et dokument vil du også få opp valget mellom å skrive ut Hele dokumentet eller den delen av dokumentet du befinner deg på, for eksempel bare § 15-7. 

Les om hvordan du kan skrive ut/laste ned flere deler av et dokument på en gang.

Vi gjør oppmerksomme på at utskriften hovedsaklig blir håndtert av nettleseren, noe som kan føre til at merknader og tekstmarkeringer formateres annerledes enn slik de vises på nettsidene, alt avhengig av hvilken nettleser du benytter deg av. Dersom du ønsker å skrive ut et dokument med merknader eller tekstmarkeringer anbefaler vi deg å heller laste ned dokumentet først, for så å skrive det ut. Dette sørger for at formateringen blir korrekt i utskriften.