Flytting av markeringer

Noen ganger kan det være behov for å flytte markeringer. Enten kan man ha markert og henvist feil sted, eller så har teksten, og derfor også markeringene, flyttet seg. At teksten flytter seg skjer for eksempel når faglige noter i Norges lover (NL) fjernes sommeren 2021. 

At markeringer flytter seg kan skje ved store endringer i den publiserte teksten. For eksempel er lover en form for dynamisk tekst. Markeringer i historiske versjoner skal ikke flytte seg selv fordi disse tekstene er statiske. 

Les mer her om hvordan du enkelt kan flytte markeringer.