Faglige lovnoter fjernes

Lovene i Lovdata Pro har inneholdt faglige, nummererte noter. Disse notene ble skrevet og vedlikeholdt av Det juridiske fakultets lovsamlingsfond (UiO) for produksjon av Norges lover i trykt utgave. 2018-utgaven var siste versjon av den trykte utgaven. De faglige notene er ikke blitt oppdatert og vedlikeholdt etter den siste utgivelsen. På grunn av dette vil notene nå fjernes fra Lovdata Pro.

Fjerning av notene kan medføre endringer i dine markeringer i lovene i Lovdata Pro. Når du i Lovdata Pro går inn i en lov som berøres får du en varsling om dette.

Lovbestemmelser vil se slik ut uten faglige lovnoter: 

Skjermbilde av Grunnloven § 5 uten faglige lovnoter.

Eksempel på bestemmelse med faglige lovnoter: 

Skjermbilde av Grunnloven § 5 med faglige fotnoter.

Fjerning av notene i lovene vil skje i løpet av sommeren 2021.

I historiske versjoner av hele loven vil faglige lovnoter ikke bil fjernet.

Man kan enkelt flytte markeringer innad i et dokument.