Referansevinduet

Referansevinduet inneholder mange nyttige funksjoner som sparer deg for mye tid. Det gir deg blant annet muligheten til å spisse et søkeresultat, uten at du har søkt på forhånd. Du kan skrive ut og laste ned dokumentene, søke i dem og legge dem i utvalg.

Ta utgangspunkt i et dokument, for eksempel en lovparagraf som du har kommet frem til via Hurtigsøk

Når du klikker på ikonene over paragrafen, får du tilgang til rettskilder/dokumenter som henviser til lovparagrafen.

I dette eksemplet tar vi utgangspunkt i avhl. § 3-7 om "manglande opplysning om eigedomen". 

Klikk på dommerklubben over paragrafen for avgjørelser, som ser slik ut:  Avgjørelser. Ikon.

Du kommer nå til referansevinduet. Referansevinduet inneholder her en instansvis oversikt over rettsavgjørelser, uttalelser og vedtak som henviser til avhl. §3-7. Antall dokumenter er svært høyt, og mange av dem er sikkert ikke relevante. 

Referansevinduet kan se slik ut:

Referansevinduet i Lovdata Pro. Illustrasjon.

Klikk på pilen til høyre for Valg.

Ved å klikke i ruten til venstre for Begrens søk til sammendrag vil referansevinduet kun bestå av avgjørelser mv. der henvisningen til avhl. § 3-7 finnes i sammendraget. Dette vil øke relevansen. 

Begrense søk til sammendrag. Illustrasjon.

Antall avgjørelser har nå gått kraftig ned, men det er fortsatt mange fra lagmannsrettene. Siden jeg er ute etter avgjørelser mv. ang. råteskader, foretar jeg et søk på ordet "råte" i søkefeltet. Etter at søket er utført, vil referansevinduet kun bestå av avgjørelser som henviser til avhl. § 3-7 i sammendraget, der ordet "råte" med synonymer fra Lovdatas synonymliste også finnes i samme sammendrag:

Søk på "råte" i referansevinduet. Illustrasjon.

Du kan i dette søkevinduet benytte de samme søkemåtene som i hurtigsøk og avansert søk

Trykk Enter for å utføre søket. Vi har valgt å legge til ordet "skadedyr", slik at referansevinduets sammendrag inneholder både "råte" med synonymer og "skadedyr" med synonymer i tillegg til en henvisning til avhl. § 3-7. Du kan åpne en eller flere mapper ved å klikke på plusstegnet foran mappesymbolet. Her har vi åpnet mappen med avgjørelser avsagt av Høyesterett:

Referansevindu med søkeavgrensninger. Illustrasjon.

Ved å klikke på Skriv ut eller Last ned, kan du skrive ut/laste ned hovedopplysningene og sammendragene til avgjørelsene i referansevinduet. Du kan velge om du kun vil skrive ut/laste ned dokumentene i de åpne mappene eller om du vil skrive ut/laste ned alle referansevinduets dokumenter. Utskriften/nedlastingen vil bestå av hovedopplysninger og sammendrag.   

Klikk på Legg til utvalg for å legge dokumenter i utvalg. Du kan enten velge å legge kun dokumenter i de åpne mappene i utvalget eller alle dokumentene i referansevinduet. Hele avgjørelsene legges i utvalget, det vil si både hovedopplysninger, sammendrag og selve teksten.