Avansert søk


Avansert søk gir flere muligheter enn hurtigsøk, og vil være hensiktsmessig dersom man ønsker å søke i bestemte deler av dokumentene, eller vil inkludere flere søkeord og/eller forskjellige søkeoperatorer.

Velg Avansert søk i toppmenyen. Velg deretter ønsket rettskilde(r) for ditt søk. Dette gjør du ved å søke opp eller hake av for de rettskildene du vil søke i, og klikk deretter enter eller Velg

Du kan også skrive baseforkortelsen til rettskilden du ønsker et avansert søk i, ved å skrive dette i feltet for Hurtigsøk. For eksempel kan du skrive hrsiv i hurtigsøkfeltet, og kommer da direkte til avansert søk for Høyesterett – sivile (HRSIV).

Klikk på plusstegnet foran rettskildene. For eksempel klikker du på plusstegnet foran Rettsavgjørelser, og velger deretter Alle sivile avgjørelser (SIV). Det ser slik ut:

Valg av rettskilde i avansert søk. Illustrasjon.

Når du har valgt rettskilde(r), kommer du til søkeskjemaet. Søkeskjemaet ser slik ut: 

Søkeskjema i Avansert søk. Illustrasjon.

I de fleste tilfeller er det  ikke nødvendig å fylle ut hele skjemaet. Søkefeltene vil variere fra rettskilde til rettskilde. Er du usikker på hva du skal skrive i søkefeltene, kan du trykke på spørsmålstegnet etter beskrivelsen av hvert enkelt søkefelt.

Et eksempel på et avansert søk 

For å beskrive et Avansert søk foretar vi oss her et eksempel på et søk. Eksempelet er et søk etter avhendingsloven: 

Du ønsker å søke fram avgjørelser hvor det vises til avhendingsloven § 3-7 (manglende opplysninger om eiendom) eller avhendingsloven § 3-8 (uriktige opplysninger om eiendommen). I tillegg vil du at avhendingsloven § 3-9 skal være med, og at ordet fukt forekommer, og at et bestemt forsikringsselskap er part.

Lovhenvisning 

Skriv avhendingsloven § 3-7 i feltet for Lovhenvisning i skjemaet. Klikk deretter på knappen til høyre av dette søkefeltet (pil over papir).  Knappen ser slik ut: 

Søk i lovhenvisninger i Avansert søk. Illustrasjon.

Standardformatet erstatter nå lovens korttittel i lovgivningsfeltet. Det vil si at avhendingsloven § 3-7 nå er erstattet med standardformatet LOV-1992-07-03-93-§3-7. Søkefeltet for Lovhenvisning ser nå slik ut: 

Standardhenvisning for lovhenvisning i avansert søk. Illustrasjon.

For å angi avhendigsloven § 3-8 som alternativ er det tilstrekkelig å tilføye et komma og § 3-8, og deretter trykke på Søk over skjemaet. 

For å innskrenke søket til saker hvor avhendingsloven § 3-9 også diskuteres tilføyes + (pluss) og § 3-9 i feltet for Lovhenvisning. Dette ser slik ut:
Utvidet søk i lovhenvisning. Illustrasjon.

Emne-felt

Videre i eksempelet skal ordet fukt være med i søket. For å kombinere Lovghenvisning-feltet med søkeord, kan du skrive ett eller flere ord i fritekst i feltene for Emne. Skriv derfor ordet fukt i feltet Emne 1. Huk av for "Utvid søket med synonymer" for et bredere søk. 

Parter 

Etter eksempelet skal et bestemt forsrikringsselskap være part i sak. I feltet for Parter kan du derfor eksempelvis skriv Protector. Klikk deretter på Søk over søkeskjemaet. 

Søkeresultater og resultatlisten 

Søket er nå spisset inn etter kriteriene i eksempelet over. Etter at du har klikket på Søk, vil det dukke opp en grønn knapp hvor det står Vis resultat. Over knappen står antall treff på søket. Et utfylt avansert søkeskjema etter eksempelet vil se slik ut: 

Utfylt søkeskjema avansert søk. Illustrasjon.

Når du trykker på Vis resultat kommer du videre til resultatlisten. På resultatlisten ligger sakene sortert kronologisk. Resultatlisten ser slik ut: 

Resultatliste i avansert søk. Illustrasjon.

På venstre side av resultatlisten kan du blant annet se hvilke synonymer som er brukt i søket (her på ordet fukt): 

Synonymer i avansert søk. Illustrasjon.

Dersom du ikke ønsker å søke på et ord med synonymer likevel, kan du enten holde musa over eller høyreklikke på søket i Smulestien, og velge Vis/Endre søket. Fjern valget for synonymer.