Hurtigsøk

Ved hurtigsøk søkes det i  alle dokumenter som finnes i Lovdata Pro. Ulike filtre innsnevrer resultatet, og de mest relevante dokumentene kommer først på resultatlisten.

Første gangen du skal foreta hurtigsøk bør du i forkant gjennomgå innstillinger for hurtigsøk. Klikk på tannhjulsymbolet (Innstillinger) nederst i menyen til venstre. Tannhjulsymbolet ser slik ut: 

Tannhjulsymbol for innstillinger. Ikon.Her kan du fra Rediger profil utelate rettskilder fra hurtigsøk samt velge om du vil inkludere synonymer i søket og om det skal søkes med åpen endelse. Husk å klikke på "Lagre endringer" hvis du har endret noen av innstillingene. 

Du søker på "Google-måten", det vil si at mellomrom mellom ord betyr OG, og ord som skal stå rett etter hverandre settes i anførselsestegn. 

Eksempler:

"bristende forutsetninger"  (gir kun treff i dokumenter, der ordene står rett etter hverandre)
alder diskriminering     (gir kun treff i dokumenter, der begge ordene finnes)

Hvis du ønsker finne en lov eller lovparagraf, skriver du lovtittelen og eventuelt paragrafnummer:

ekteskapsloven   (fører deg til starten av loven)
arbeidsmiljøloven §15-7   (fører deg direkte til paragrafen)

Skriv søket ditt i søkefeltet for hurtigsøk (Hurtigsøk i hele Lovdata...) helt øverst i skjermbildet.

Dersom du for eksempel ønsker å finne rettsavgjørelser angående aldersdiskriminering og vil at både "alder" og "diskriminering" skal finnes i avgjørelsene, skriver du "alder diskriminering" i hurtigsøk-feltet. 

Eksempel på søk i hurtigsøk. Illustrasjon.

Klikk på søkesymbolet eller trykk på enter-tasten når du har skrevet ferdig søket ditt. 

Du vil nå se søkeresultatene til søket du har gjort: 

Eksempel på søkeresultat i hurtigsøk. Illustrasjon.

Du ser at søket er utvidet med synonymer fra Lovdatas synonymliste. Klikk på de synonymene du ikke ønsker å inkludere i søket, som ved illustrasjonen over for eksempel viste: kjønnsdiskriminere, kvinnediskriminere, rasediskriminere.

Bruk av filtre for å innsnevre søkeresultatet

Rettskilde

Ved hjelp av ulike filtre kan du snevre inn søkeresultatet. Listen med filtre ser du til venstre i vinduet for søkeresultater. 

For eksempel kan søket snevres inn til å kun gjelde rettsavgjørelser. Hak av boksen for RettsavgjørelserEksempel på å snevre inn søk til rettsavgjørelser. Illustrasjon.Klikk deretter på knappen Vis valgte rettskilder.

Periode

For å snevre inn søkeresultatet til å gjelde en bestemt tidsintervall, kan du klikke på Periode, og deretter huke av de ulike periodene du ønsker at skal gjelde for søket ditt. Du kan enten velge en eller flere av de gitte tidsperiodene. Du kan også velge din egendefinerte tidsperiode ved å skrive inn startårstall og sluttårstall i de to rutene nedefor de forhåndsoppsatte tidsintervallene. 

Valg av perioder for å snevre inn søk. Illustrasjon.

Klikk på Vis valgte perioder for å bekrefte valgene.

Rettsområde

Klikk på plusstegnet foran Rettsområde for å snevre inn resultatet til ett eller flere bestemte rettsområder. Klikk deretter i rutene for ønskede rettsområder.

Klikk på Vis valgte rettsområder for å bekrefte valgene.