Resultatliste

Enten du har utført et hurtigsøk i hele Lovdata Pro eller et avansert søk, vil du få tilgang til en resultatliste som inneholder de dokumentene som oppfyller søkekriteriene. 

Skriv ut eller last ned resultatliste

Når du har gjort et søk får du opp en liste over søkeresultatene – resultatlisten. Du kan skrive ut eller lagre resultatlisten ved å klikke på Resultatliste i verktøylinjen over resultatlisten: 

Skriv ut eller last ned resultatliste. Illustrasjon.Sortering av en resultatliste

Du kan  sortere resultatlisten på fire ulike måter ved å klikke på kolonneoverskriftene Dato, Rettskilde, Relevans eller Sitert:

Sortering av resultatlisten. Illustrasjon.

Dato

De nyeste dokumentene ligger først på listen. Klikk en gang til for å få de eldste øverst.  Etter et avansert søk er resultatlisten alltid sortert etter dato.

Rettskilde

Dokumentene er sortert etter rettskildetype. HRSIV betyr f.eks. sivile avgjørelser avsagt av Høyesterett.

Relevans

Dokumentene er sortert etter relevans.  Etter et hurtigsøk er dokumentene alltid sortert slik. Ulike elementer påvirker relevans: 

  • Søkeord i tittel øker relevansen
  • Hyppigheten av søkeord:  Hvis søkeordene forekommer ofte, øker relevansen
  • Dokumentets dato:  Nyere dokumenter har normalt større relevans enn eldre
  • Siteringsindeks: Antall andre dokumenter i systemet som henviser til dokumentet. Hvis for eksempel en rettsavgjørelse er omtalt i mange etterfølgende rettsavgjørelser og i juridiske artikler, vil disse henvisningene øke relevansen for dokumentet.
  • Rettskildetype: Høyesterettsavgjørelser har normalt større relevans enn lagmannsrettsavgjørelser og tingrettsavgjørelser

Sitert

Viser en skalert antydning av antall dokumenter som henviser til søket ditt.

Lese og bla i dokumenter på resultatlisten

Klikk på dokumentets overskrift i resultatlisten for å lese dokumentet. 

Klikk på forrige/neste treff i verktøylinjen over dokumentet for å gå henholdsvis til neste eller forrige dokument på resultatlisten. 

Du kan også bruke hurtigtaster. Trykk "n" på tastaturet for neste treff, og "f" på tastaturet for forrige treff i resultatlisten.