Organisere utvalg og mapper

Man finner utvalgene sine i venstre meny

Nye utvalg legges på øverste nivå. Man kan opprette mapper og undermapper for å organisere utvalgene.

Man kan på dra-og-slippe utvalg til en mappe. Vi markerer mappen Fast eiendom. Deretter klikker vi på 'Ny mappe' for å opprette mappe på nivået under.

Klikk på 'Ok' for å opprette undermappen "Plan- og bygningsrett" og dra utvalget  til mappen:

Man kan sortere utvalg alfabetisk: