Utvalg – dele med gruppe

Gruppens medlemmer kan dele både mapper, utvalg og merknader.

Du må først ha opprettet et utvalg. Gå inn i utvalget. 

På verktøylinjen inne i utvalget finner du funksjonen Del/kopier:

Del/kopier utvalg. Illustrasjon.

Klikk på Del/kopier.

Du har følgende alternativer:

  • Del utvalg med gruppe: Deler utvalg med medlemmene av en gruppe du er medlem av. Gjøres det endringer i utvalget, får dette virkning for alle som har tilgang til utvalget. Man har altså til enhver tid  samme versjon av utvalget. Hvorvidt gruppemedlemmene kan gjøre endringer i utvalget avhenger av rettighetene satt av gruppeadministrator. 
  • Del utvalg med andre brukere: Deler utvalg med en eller flere brukere av Lovdata Pro ved å angi deres brukernavn, det vil si e-postadresse. Man deler altså uten først å opprette en gruppe. Gjøres det endringer i utvalget, får dette virkning for alle som har tilgang til utvalget. 
  • Kopier utvalg til andre brukere: Mottaker får kopi av utvalget. Endringer mottaker gjør vil ikke påvirke det opprinnelige utvalget. Man jobber rett og slett videre med hver sin versjon. 
  • Publiser utvalg: Man gjør et utvalg tilgjengelig for en større krets brukere. Les mer her

Velg å dele utvalget med en gruppe og hold markøren over Del utvalg med gruppe. Det kommer frem en liste med de gruppene du er medlem i. Klikk i ruten til venstre for gruppen du ønsker å dele utvalget med – for eksempel her Arbeidsgruppe A:

Dele utvalg med gruppe. Illustrasjon.

Du finner nå det delte utvalget ved å klikke på Dine utvalg i menyen til venstre. Du vil nå se at utvalget har et delingssymbol (en hånd), som viser at utvalget er delt. 

Medlemmene av gruppen som har fått tildelt utvalget vil finne dette i sin utvalgsmeny.

Fra siden for Grupper, som du finner i menyen til venstre, finner du igjen utvalget fra verktøymenyen til den aktuelle gruppen du har delt utvalget med:

Utvalg i en gruppe. Illustrasjon.

Man kan også dele utvalg fra oversikten over utvalg i Dine utvalg. Høyreklikk på utvalget du ønsker å dele med gruppen og velg Del med gruppe:

Dele utvalg fra dine utvalg til gruppe. Illustrasjon.