Lovspeilfunksjoner

Lovspeilfunksjonen gjør det mulig å utvide søk i avgjørelser/uttalelser mv. til å omfatte tilsvarende lovbestemmelse i tidligere eller etterfølgende lov. Lovspeilfunksjonene er tilgjengelige for alle lovene i Lovspeilet .

Hoppe mellom samsvarende paragrafer i gjeldende og opphevet lov

Over hver paragraf i henholdsvis opphevede og gjeldende lover finner du et lovspeilsymbol: Lovspeil. Ikon.Når du klikker på dette symbolet, hopper du direkte til tilsvarende paragraf i "motsatt lov". Der hvor det ikke er et en-til-en-forhold mellom paragrafene, kommer det frem en liste med paragrafer. 

Utvide søket med lovspeil fra paragraf

Utlendingsloven § 73 i gjeldende lov fra 2008 tilsvarer § 15 loven fra 1988. Søk på § 73 i ny utlendingslov vil derfor omfatte søk på § 15 i den gamle utlendingsloven når lovspeilfunksjonen benyttes. 

Når du står på paragrafnivå i en lov, for eksempel utlendingsloven § 73, klikker du på dommerklubbeikonet over bestemmelsen, for å se avgjørelser som inneholder denne bestemmelsen: 

Avgjørelser. Ikon.Ved nye lovbestemmelser kan det være få avgjørelser tilgjengelig. For å få tilgang til avgjørelser til den tilsvarende bestemmelsen i den opphevede utlendingsloven klikker du på Valg i Referansevinduet. Her haker du av for å utvide med lovspeil, og antall dokumenter funnet blir betydelig høyere:

Valg i referansevinduet. Illustrasjon.

Utvide søket med lovspeil i avansert søk

Velg Avansert søk i toppmenyen, og deretter for eksempel Alle sivile avgjørelser (SIV). Skriv for eksempel utlendingsloven § 73 i feltet for Lovhenvisning: 

Lovhenvisning i avansert søk. Illustrasjon.

Når man klikker på pilen til høyre for feltet for å hente standard for utlendingsloven, blir man samtidig gjort oppmerksom på at det er mulig å utvide søket med lovspeil.

Mulighet for søk med lovspeil i avansert søk. Illustrasjon.