Straffeloven 2005 - lovspeilfunksjoner

Til straffelovene finnes både Lovspeil og Lovspeilfunksjoner som forenkler arbeidet på strafferettens område.
Selve lovspeilet til straffeloven finner du ved å klikke på Rettskilder i toppmenyen og deretter på Alfabetisk register under overskriften Lovspeil.

Du kommer til en alfabetisk liste over lover med tilhørende lovspeil.

Lovspeil av straffeloven 2005. Illustrasjon.

Klikk enten på opphevet straffelov (1902-loven) eller gjeldende straffelov (2005-loven).

Lovspeilet til straffeloven er hentet fra Magnus Matningsdal: Straffeloven. Alminnelige bestemmelser - kommentarutgave, Universitetsforlaget 2015. Ajourført versjon av verket, med lenker til og fra Lovdata er tilgjengelig digitalt. Gå til kommentarutgaver.no for mer informasjon og bestilling av prøvetilgang.