Lovspeil

I Lovdata Pro kan du finne lovspeil og lovspeilfunksjoner for en rekke lover. Et lovspeil kan vise deg hvor en gammel bestemmelse "speiles" i en ny lov, eller omvendt. For eksempel kan lovspeilet vise at forsøksbestemmelsene i straffeloven 1902 § 49 og § 50 videreført i straffeloven 2005 § 16.

Klikk deg inn på Rettskilder i toppmenyen. Her finner du Lovspeil under Lov og forskrifter mv

Lovspeil under Lover og forskrifter mv. i Registre. Illustrasjon.

Klikk på Alfabetisk register. Du er nå inne i Lovspeil. 

Lovspeil i Lovdata Pro. Illustrasjon.

Her kan du søke etter den loven du er på jakt etter under Søk.

Når du klikker på en av lovene, kommer lovspeilet frem på høyre side. Klikk på en av lovtitlene på toppen for å komme til selve loven, og på en paragraf for å hoppe til denne paragrafen.

Lovspeilene kan skrives ut og lastes ned.

Lovspeilfunksjoner gjør det mulig å utvide søk i avgjørelser/uttalelser mv. til å omfatte tilsvarende lovbestemmelse i tidligere eller etterfølgende lov.