Søk i dokumentet

Søk etter ord innenfor et dokument

Søk i dokumentet ved å klikke på Søk under smulestien og skriv inn ønskede søkeord. Du kan benytte de samme søkemåtene som i hurtigsøk og avansert søk. 

Søk i dokument. Illustrasjon.

I søkevinduet vil antall treff i dokumentet vises ved tall og du kan bla deg gjennom treffene med enter-tasten eller bruke pilene i søkevinduet. Ditt søk i dokumentet vil markeres med grått.  

Treff på søk i dokumentet vises i grått. Illustrasjon.

Søk etter en bestemt side innenfor et dokument 

– gjelder særlig for forarbeidsdokumenter.

Hvis du ønsker å hoppe til en bestemt side, for eksempel i en lovrelatert proposisjon, er det viktig at du skriver ordet side og et mellomrom før selve sidetallet.

Eksempel på søk i sidetall. Illustrasjon.Nesten umiddelbart etter at sidenummeret er skrevet inn, hopper du direkte til den ønskede siden i dokumentet.