Rettsområder

Rettsområder gir tilgang til dokumenter innenfor ulike tema.

For et gitt juridisk emne/tema (rettsområde) kan du med Rettsområder enkelt finne fram til blant annet:

  • Siste dokumenter
  • Deler av lover
  • Avgjørelser fra Høyesterett
  • Avgjørelser fra lagmannsretten
  • Avgjørelser fra tingretten 
  • Artikler
Rettsområdene er knyttet til aktuelle lover og/eller deler av lover. Start med å klikke på  Rettsområder i toppmenyen:

Rettsområder i menylinje. Skjermbilde.

Du kan søke etter ulike rettsområder i søkefeltet til venstre inne i Rettsområder:

Søk i Finn rettsområder. Illustrasjon.

Måter å bruke Rettsområder

Rettsområder kan benyttes på ulike måter. 

Metode 1

Gå inn i menyen på venstre side og åpne ønsket rettsområde og deretter, om ønskelig, underområde:

Her har vi valgt rettsområdet Strafferett og deretter underområdet Alminnelig strafferett, og til slutt Nødverge.

På høyre side ser jeg de nyeste dokumentene innenfor rettsområdet, uavhengig av rettskildetype. Jeg kan velge en spesifikk rettskildetype fra menyen på toppen. 

Metode 2

Du kan gjøre et hurtigsøk innenfor rettsområdet ved å skrive ett eller flere søkeord i søkefeltet øverst i valgt rettsområde: 

Hurtigsøk i rettsområder. Illustrasjon.

Metode 3

Når du står på hovedsiden for Rettsområder kan du dra ulike rettsområder over på høyre side, til boksen med stiplede linjer.

Man kan legge både hovedområder og underområder på høyre side av skjermen:

Favorittrettsområde. Illustrasjon.

Du vil enkelt kunne følge med på siste nytt om det aktuelle rettsområdet. Her er for eksempel rettsområdet Mønster. Design under Immaterialrett plassert på høyre side for rask tilgang: 

Siste nytt i rettsområder. Illustrasjon.

Neste gang du klikker på  Rettsområder i toppmenyen vil du raskt få oversikt over nye dokumenter på dine utvalgte rettsområder.

For å fjerne hurtigtilgang til rettsområder klikker du på knappen Fjern i boksen for valgte rettsområde.

Metode 4

Du kan sette opp en  varsling på et rettsområde ved å klikke på varslingsklokken (over valgte rettsområde) eller "dra" rettsområdet til varslingsklokken i venstre marg:

Varslinger i rettsområder. Illustrasjon.