Varslinger

I Lovdata Pro kan du bli varslet om endringer i regelverk og om nye rettsavgjørelser mv. til bestemte lover eller enkeltparagrafer. Du kan også bli varslet om endringer og nye dokumenter for et valgt rettsområde.

Sette opp en varsling

I Lovdata Pro kan du sette opp varslinger på:

  • Lover
  • Forskrifter
  • Lovparagrafer
  • Forskriftsparagrafer
  • Rettsområder
  • Statens personalhåndbok
  • Søk

Du kan be om å bli varslet om endringer i regelverket og om nye rundskriv, rettsavgjørelser, uttalelser, vedtak, avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen og fra EFTA-domstolen som henviser til det valgte regelverket. Hvis du setter opp en varsling på Statens personalhåndbok, vil du få varslinger om personalmeldinger.

Sette opp varslinger til en lov

Søk frem ønsket lov, for eksempel via hurtigsøk i hele Lovdata Pro. Ønsker du varslinger for avhendingslova, skriver du lovtittelen i søkefeltet og klikker på søkesymbolet eller på entertasten.

Du finner avhendingslova først på resultatlisten og klikker på overskriften for å komme til selve loven.

Klikk på varslingsklokken (Opprett varsling) i starten av loven:

Opprett varsling for lov. Illustrasjon.

Når du har klikket på varslingsklokken (Opprett varsling) får du opp et nytt vindu. I dette vinduet velger du varslingskriterier ved å klikke i de ulike rutene. Noen kriterier er forhåndsvalgt. Merk at det må være en hake i kolonnen lengst til venstre for å få varslinger om en rettskilde. Hvis du ønsker varslinger på e-post, må du hake av i rutene under kolonnen:  Send e-post. Klikk på Lagre  når du har fylt ut ønskede ruter. Varslingsklokken har nå blitt grønn.

Vindu med varslingskriterier. Illustrasjon.

Sette opp varslinger til en lovparagraf

Søk frem ønsket lovparagraf, for eksempel via hurtigsøk i hele Lovdata Pro. Ønsker du varslinger for arbeidsmiljøloven § 15-7, skriver du lovtittelen og paragrafen i søkefeltet og klikker på søkesymbolet eller på enter-tasten.

Du ser at arbeidsmiljøloven ligger først på resultatlisten. Når du klikker her, kommer du direkte til arbeidsmiljøloven § 15-7. Klikk på varslingssymbolet rett over paragrafen, til høyre i skjermbildet og angi varslingskriterier mv. Se ovenfor.  

Opprette varsling på paragrafnivå. Illustrasjon.

Sette opp varslinger på et rettsområde

I Lovdata Pro kan du bli varslet om endringer i lover innenfor et gitt rettsområde og om nye avgjørelser mv. til rettsområdets lover, eventuelt deler av lover.

De ulike rettsområdene finner du i verktøylinjen, mellom "Rettskilder" og "Registre". 

Du oppretter en varsling på et rettsområde eller på et underrettsområde ved å klikke på varslingsklokken rett over rettsområdets dokumentoversikt på høyre side, eller ved "å dra og slipp" rettsområdet til varslingsklokken i venstre marg. Et vindu med skjema med varslingskriterier dukker opp. Se ovenfor. 

Du kan også sette opp varsling på et søk

Se på varslinger

Klikk på varslingsymbolet i venstre marg.

Ikon for varslinger i venstre meny. Illustrasjon.

I venstre del av skjermbildet ser du nå en oversikt over varslingsgruppene dine: lover, enkeltparagrafer og rettsområder. I høyre del av skjermbildet er det en oversikt over innlagte dokumenter siste uke som oppfyller varslingskriteriene for alle varslingsgruppene.

Oversikt over varslingsgrupper. Illustrasjon.

Klikk på en av varslingsgruppene for å få en oversikt over innlagte dokumenter som oppfyller kriteriene for en bestemt varslingsgruppe. I første omgang får du en oversikt over dokumenter som er lagt inn siste uke.

Filtrering av tidspunkt for varslinger i varslingsgruppe. Illustrasjon.

Velg andre tidsintervaller ved først å klikke på pilen til høyre for siste uke.

Redigere og slette varslinger

Gå inn på dine varslinger fra menyen på venstre side. 

Klikk på en varsling i venstre del av skjermbildet og deretter på knappene "Rediger" eller "Slett".

Redigere eller slette varslinger. Illustrasjon.