Flaggsaker

Lovdata flaggsaker er et elektronisk tidsskrift som inneholder avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene som det kan være spesielle grunner til å merke seg. Alle avgjørelsene er rettskraftige.

Rettens Gang ble nedlagt etter 2013-årgangen. Lovdata flaggsaker ble opprettet for å videreføre merking av utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene. Redaktørene velger ut interessante avgjørelser, og disse får et flagg på seg når de er rettskraftige. 

Avgjørelsene har et grått flagg etter saksnummeret når de er bekreftet rettskraftige. Flaggsaker som har blitt publisert i et flaggsakhefte har et rødt flagg. Avgjørelser som tidligere er publisert i Rettens Gang er merket som flaggsaker, og disse har et grått flagg. Nye flaggsaker som ennå ikke har blitt publisert i et flaggsakhefte er også merket med grått flagg. 

Redaktørene flagger avgjørelser og reviderer eventuelt domstolenes sammendrag for å få fram det nevneverdige. Sammendrag som blir publisert i et flaggsakhefte får påskriften «(Flaggsak-sammendrag)» (fra og med hefte 2/2022). Det vil si at det publiserte sammendraget er godkjent av flaggsakredaktøren/redaksjonsrådet for henholdsvis straffesaker eller sivile saker.

Abonnenter blir varslet på e-post når et nytt hefte er tilgjengelig. I e-posten ligger det en lenke til heftet. Tidsskriftet utkommer med minst 24 hefter i året avhengig av hvor mange avgjørelser redaktørene finner grunn til å merke. Når du har tegnet et abonnement, får du tilgang til alle produserte hefter så lenge abonnementet vedvarer. Abonnementet er personlig.

Les flaggsaker i heftene, administrer eller opprett abonnement her: https://lovdata.no/publikasjoner

Søk i flaggsaker i Lovdata Pro

Ved søk i Lovdata Pro vil flaggede rettsavgjørelser skille seg ut i resultatlistene ved at den enkelte avgjørelsen er merket med et flagg.

  • Velg "Avansert søk" i toppmenyen
  • Klikk i på plusstegnet foran Rettsavgjørelser
  • Klikk deretter  på plusstegnet foran Publikasjoner
  • Velg Lovdatas flaggsaker

Redaktører

  • Strafferett og straffeprosess: advokat John Christian Elden
  • Sivile saker: lagdommer Per Racin Fosmark
  • EU-/EØS-avgjørelser: dr.juris Finn Arnesen.