Innledningsord til henvisningsmerknader

Når du skal vise fra en rettskilde til en annen i Lovdata Pro, kan du bruke ulike innledningsord, på bokmål og nynorsk. Innledningsordet må etterfølges av godkjent henvisningsmerknad for å være gyldig. Engelske innledningsord er ikke tillatt. Innledningsordene vil være gyldige i eksamensmodus. De kan skrives med eller uten punktum bak. De gyldige innledningsordene er: 

 • cf
 • cf.
 • cfr
 • cfr.
 • contra
 • contra.
 • endr
 • endr.
 • endra
 • endret
 • jamfør
 • jevnfør
 • jf
 • jf.
 • jfr
 • jfr.
 • kfr
 • kfr.
 • konferer
 • kontra
 • opph
 • opph.
 • oppheva
 • opphevet
 • sammenlign
 • samanlikn
 • sml
 • sml.
 • se
 • sjå 

De gyldige innledningsordene kan du også finne på forsiden av eksamensmodus.