Historiske versjoner av regelverk

Loven er dynamisk, og endres med tiden. Hvordan lød en bestemmelse før en endring? 

Historiske versjoner av lov- og forskriftsbestemmelser på paragrafnivå

Historiske versjoner av lov- og forskriftsparagrafer er tilgjengelige for paragrafer fra og med 1. januar 1999. 

For å se en historisk versjon må du trykke på ikonet for historiske versjoner over paragrafen du står i: 

Historiske versjoner. Ikon.Det vil nå dukke opp en tidslinje med klikkbare punkter for de ulike historiske versjonene av paragrafen. Vegtrafikkloven § 6 sin tidslinje ser for eksempel slik ut:

Når du holder pekeren på et punkt på tidslinjen, vil det komme frem en dato for når endringen trådte i kraft. Klikker du på punktet, kommer den historiske versjonen av paragrafen frem.

Klikker du på et punkt på tidslinjen med ikrafttredelsesdato for endringer mellom 1980 og 1999, vil du ikke få tilgang til historiske versjoner, men du kan klikke på lenken til Norsk Lovtidend for å se hva endringene gikk ut på. 

NB! Hvis endringen fremdeles gjaldt 1. januar 1999, vil du likevel få tilgang til den historiske versjonen av paragrafen.   

Klikker du på et punkt på tidslinjen med ikrafttredelsesdato for endringer før 1980, vil du hoppe til en kortversjon av endringsloven med beskjed om at endringen er innarbeidet, men du har ikke tilgang til selve endringsloven.

Historiske dokumenter kan som andre dokumenter i Lovdata Pro legges i utvalg, skrives ut eller lastes ned.

Du opphever historisk modus ved å klikke på knappen for historiske versjoner en gang til.

Historiske versjoner av lover og forskrifter

Dersom du ønsker å se en hel historisk versjon av en lov eller forskrift, kan du trykke på Historiske versjoner under hodet av dokumentet: 

Det åpner seg nå et Referansevindu, hvor du kan velge hvilken historisk versjon du vil lese i: