Mobilversjonen av Lovdata Pro

Lovdata Pro tilpasset mobile enheter er inkludert i ditt abonnement.

Når du benytter Lovdata Pro i en mobil/håndholdt enhet, sender vi deg til en versjon av Lovdata Pro som er tilpasset mindre skjermer med støtte for berøring. Nedenfor ligger en kortfattet brukerveiledning. 

Du finner alle dokumentene i Lovdata Pro i mobil-versjonen, samt de fleste funksjonene. 

Åpne menyen oppe til venstre i skjermbildet. Menyen ser slik ut: Meny i mobilversjon. Illustrasjon.

Her følger en oversikt over menypunktene:

  • Hjem 
  • Rettskilder
  • Mine utvalg 
  • Personlige merknader
  • Varslinger
  • Mine rettsområder 
  • Søk 
  • Gå til fullversjonen 
  • Logg ut 

Rettskilder

Når du aktiverer menypunktet Rettskilder, kommer du til en oversikt over alle systemets rettskilder, inndelt i rettskildetyper.  Etter at du har valgt rettskilde, kommer du til en kronologisk oversikt over dokumentene i rettskilden, med de nyeste dokumentene først. For flere av rettskildene får du i tillegg tilgang til en alfabetisk oversikt.

Mine utvalg 

Når du aktiverer menypunktet Mine utvalg, kommer det frem en oversikt over de utvalgene som du har tilgang til, både dine personlige utvalg og utvalg som er delt med andre. Aktiver ønsket utvalg for å få en oversikt over utvalgets dokumenter. Aktiver ønsket dokument for å lese dokumentet.

Du kan laste ned et utvalg ved å trykke på nedlastingssymbolet, som ser slik ut:  Last ned. Ikon.Du kan nå velge hvor mye av hvert dokument som skal lastes ned mv.  Videre kan du velge nedlastingsformater: ePub, PDF eller Word.

Legg til utvalg

Dette menypunktet kommer frem hvis du har et dokument fremme på skjermen. Når menypunktet aktiveres, får du en oversikt  over utvalgene dine. Klikk på ønsket utvalg for å legge dokumentet i dette utvalget.

Personlige merknader 

Når du aktiverer menypunktet Personlige merknader, kommer du til en liste med dine personlige merknader. De nyeste merknadene ligger først på listen. Aktiver merknadens overskrift for å komme til det dokumentet som merknaden er skrevet til.  

NB! Du har tilgang til alle typer av merknader med utgangspunkt i selve dokumentet, det vil si dine personlige merknader, gruppemerknader, firmamerknader og merknader for alle.

Varslinger

Når du aktiverer menypunktet Varslinger, får du en oversikt over varslingsdokumentene for alle varslingsgruppene dine den siste uken. Aktiver Alle varslinger for å velge varslingsdokumenter for en bestemt varslingsgruppe og Siste uke for å velge varslingsdokumenter for et bestemt tidsintervall. Hvis du velger varslingsdokumenter for en bestemt varslingsgruppe, vil du kun få en oversikt over varslingsdokumenter for denne gruppen - uansett hvilket tidsintervall du velger etterpå.  Aktiver navnet på varslingsgruppen og velg Alle varslinger  for igjen å få varslinger til alle varslingsgruppene dine. Aktiver overskriften på varslingsdokumentet for å få tilgang til selve dokumentet.

Mine rettsområder 

Når du aktiverer menypunktet Mine rettsområder, får du en oversikt over de rettsområdene som du tidligere har valgt, det vil si som du har "dratt" over til den høyre siden av skjermen i fullversjonen. Aktiver ønsket rettsområde og velg å se på Siste nytt, det vil si nye dokumenter uansett rettskildetype eller velg en bestemt rettskildetype for å få tilgang til dokumenter innenfor denne rettskildetypen. Aktiver dokumentoverskriften for å komme til selve dokumentet.

Søk

Når du aktiverer menypunktet Søk, kan du foreta hurtigsøk i hele Lovdata Pro. De innstillingene som du tidligere har valgt for hurtigsøk i fullversjonen, vil også gjelde for mobilversjonen, det vil si de rettskildene som er valgt bort, valg for utvidelse av søket med synonymer og valg for søk med åpen endelse.

Etter at du har aktivert menypunktet for søk, kommer du til et skjermbilde der du kan skrive søket ditt i søkefeltet øverst.  Nedenfor finner du en oversikt over tidligere søk. De søkene som du i fullversjonen har lagret som favorittsøk vil ligge først på listen.

Du foretar et tidligere søk på nytt ved å aktivere søket, og du foretar et nytt søk ved å skrive inn søket i søkefeltet øverst.

Se i hjelpeteksten om Søkemåter.

Aktiver søkesymbolet i søkefeltet for å utføre søket. 

Søk i mobilversjonen av Lovdata Pro. Illustrasjon.

Søket utføres og de mest relevante dokumentene vil ligge først på resultatlisten, slik som i fullversjonen. Du kan endre til dato-sortering ved å aktivere feltet Dato.

Du kan begrense til bestemt rettskilder og til bestemte tidsintervaller ved å aktivere henholdsvis Begrens til rettskilde og Begrens til periode. Merk at du kun har ett valg innenfor hver kategori.

Du får tilgang til de ulike treffdokumentene ved å aktivere dokumentoverskriften i resultatlisten.