Karnov Lovkommentarer – utvalg

Karnov Lovkommentarer kan på lik linje med andre dokumenter i Lovdata Pro enkelt legges til i utvalg og lastes ned til bruk i f.eks. juridiske utdrag.

Om du ønsker å legge til alle lovkommentarene til en paragraf velger du "Utvalg" i høyreskuffen (høyre del av skjermen):

I boksen som dukker opp kan du:

  • Bestemme hvilket utvalg du vil legge lovkommentaren i. Legg til i et eksisterende utvalg etter opprette et nytt.
  • Velge om du vil legge til alle eller bare noen av kommentarene skrevet til paragrafen du står i. Om du ikke ønsker alle kommentarene fjerner du hakene ved de du ikke ønsker å ha med.


Ønsker du å legge til kun én enkeltkommentar går du til menyen for kommentaren du ønsker å legge til.nyen ligger bak tre prikker (kebabmeny) til høyre for lovkommentarens overskrift: 

Her velger du "Legg til i utvalg":

Her kan du velge hvilket utvalg du ønsker å legge lovkommentaren i.

Du kan jobbe videre med utvalget på siden for dine utvalg. Du finner nyttig informasjon om hvordan du kan endre, sortere, skrive ut og laste ned utvalg i artikkelen Utvalg - funksjoner.

Lovtekst tilhørende lovkommentarene du legger til i utvalg inkluderes alltid i det nedlastede utvalget.

Lovkommentarer hører inn under gruppen Litteratur i sorteringen Rettskildegruppe. Dette er i henhold til kravene i Advokatveiledningen til Høyesterett.