Karnov Lovkommentarer – stjernenoter

En stjernenote er en note for hele dokumentet du står i. Stjernenotene er skrevet av spesialister innenfor sine felt og er kvalitetssikret av fagredaktører, og er en del av Karnov Lovkommentarer

Les mer om å åpne Karnov Lovkommentarer her

Stjernenoten indikeres av stjerne. Skjermbilde.

Stjernenoten har samme utseende som andre Lovkommentarer i dokumentet, men indikeres av en stjerne [*]. Du vil også se Karnov-symbolet til høyre. 

På toppen av stjernenoten ser du: 

  • Forfatter
  • Tittel på forfatter
  • Dato for sist endret
  • Eventuelt tidligere versjoner

Du kan legge stjernenoter til i utvalg, skrive dem ut, og laste dem ned