Karnov Lovkommentarer – lese

I et dokument med Karnov Lovkommentarer finner du Karnov-symbolet på toppen av dokumentet. Dette symbolet ser slik ut: 

Lovkommentarer Karnov. Stort symbol.

Når det finnes en Karnov Lovkommentarer til en dokumentdel, er det et Karnov-symbol over delen. Dette symbolet ser slik ut: 

Lovkommentarer Karnov. Lite symbol.

Ved å klikke på enten det store eller lille symbolet, vil lovkommentarer åpnes i høyreskuffen, en egen del på høyre side av skjermen. I høyreskuffen vil du nå se Karnov lovkommentar til den valgte dokumentdelen. 

Karnov lovkommentarer i høyreskuffen. Illustrasjon.

Du vil enkelt se om lovkommentaren tilhører hele bestemmelsen, et ledd, eller en setning. 

Alle lovkommentarer har oppgitt forfatter, og dato for siste revisjon.

Tallene i dokumentdelen viser til hvor i lovkommentaren du er, og omvendt:

Tall som indikerer hvilken lovkommentar. Illustrasjon.

Alle lovkommentarer har en egen meny med tre valg: 

  • Kopier lenke
  • Kopier henvisning
  • Legg til i utvalg

Menyen ligger bak tre prikker (kebabmeny) til høyre for lovkommentarens overskrift:

Kebabmeny for lovkommentarer. Illustrasjon.

Lenken du kan kopiere fører direkte til gitte lovkommentar. Alle med Karnov-tillegget i sitt Lovdata Pro-abonnement vil kunne åpne lenken. Henvisningen kan brukes til å gjengi kilden (den aktuelle lovkommentaren). 

Du kan også legge de enkelte lovkommentarene til i utvalg.