Tekstmarkeringer i regelverk

Lover og forskrifter er i konstant endring og utvikling. Når en bestemmelse endres kan du finne den gamle ordlyden ved å klikke på den historiske tidslinjen. Her vil du finne igjen alle markeringene du lagde mens ordlyden gjaldt.

Markeringene dine vil fortsatt også vises i gjeldende versjon av bestemmelsen, altså i den nye ordlyden. Dersom ordlyden har forandret seg mye, kan det være at noen markeringer ikke lenger passer eller er plassert litt rart. Da kan du enkelt bruke markeringsverktøyet til å slette eller flytte på markeringene slik du ønsker, og få et feilfritt overblikk igjen ved å besøke den tidligere ordlyden via den historiske tidslinjen.

Markeringsverktøyet i historiske versjoner

Markeringene dine vil vises i alle versjoner av rettskilden som har kommet til etter at du laget markeringen. Går du til en historisk versjon ved hjelp av tidslinjefunksjonen (på paragrafnivå), vil markeringene dine vises i hele tidsrommet for den gamle ordlyden.

Du vil fortsatt ha mulighet til å endre, flytte eller slette markeringer i historiske versjoner av rettskildene. Enkle endringer, som å skifte farge eller legge til tekst, vil påvirke hvordan markeringen din ser ut i alle de andre versjonene også. Dersom du derimot endrer hvilken del av ordlyden som markeres – ved å flytte eller slette en markering – vil endringen bare gjelde for den versjonen hvor endringen blir gjort. 

Dersom du gjør denne typen endringer i en markering som også finnes i eldre  og nyere versjoner av ordlyden, vil markeringen deles i tre: den endrede markeringen, samt én markering for de eldre versjonene og én for de nyere. De to sistnevnte markeringene vil i utgangspunktet se identiske ut, men vil ikke være koblet sammen, slik at kan gjøre videre endringer i den ene uten å påvirke den andre.

Dersom du oppretter en ny markering i en historisk versjon vil markeringen kun dukke opp i den versjonen.

Omparagrafering og oppheving

Det kan hende at bestemmelser blir opphevet eller omparagrafert. I disse tilfellene vil man få den beste oversikten over markeringene ved å besøke en tidligere versjon av dokumentet. Dette kan man gjøre ved å benytte seg av knappen for historiske versjoner øverst i dokumentet.

Sjekklisten

Hver gang du laster inn et dokument logger vi hvilke bestemmelser, kapitler eller dokumentdeler hvor du har markeringer som kanskje ikke har blitt plassert riktig på grunn av endringer i dokumentet, slik som ajourføring av lover. Denne oversikten finner du under "Oversikt" valget i "Markeringer" nedtrekksmenyen i toppen av dokumentvisningen. Dersom du klikker på et av elementene vil du bli tatt direkte til den aktuelle dokumentdelen.