Mapper – dele med gruppe

Delte mapper blir statiske og kan ikke endres. For å beholde fleksibilitet anbefaler vi deling av utvalg.

Gruppens medlemmer kan dele både mapper, utvalg og merknader.

Gå til Dine utvalg i menyen til venstre. Du kan organisere utvalgene dine i mapper

Høyreklikk på mappen du ønsker å dele med gruppen og velg  Del mappe:

Dele mappe med gruppe. Illustrasjon.

Klikk deretter i ruten til høyre for ønsket gruppe.

Det har nå kommet et delingssymbol (en hånd) på den delte mappen: 

Delt mappe. Illustrasjon.

Medlemmene av gruppen som har fått tildelt mappen vil finne den delte mappen med tilhørende utvalg i sine utvalgsmenyer.

En delt mappe er statisk, og mappens utvalg kan ikke endres/slettes av de som har fått tilgang til mappen. Det er heller ikke mulig å flytte utvalgene til andre mapper. Det er bare den som har delt mappen som kan endre utvalgene, og dette gruppemedlemmet kan også slette hele mappen. Da blir mappen inkludert utvalg også slettet hos de andre gruppemedlemmene.