Kom i gang med Lovdata Pro

I Lovdata Pro får du tilgang til rettskilder og personlige verktøy enkelt og intuitivt. Her følger en kort innføring:

Hurtigsøk i hele Lovdata

 • Søket går i all informasjonen som finnes i Lovdata Pro, med unntak av de rettskildene som på forhånd er utelatt i Innstillinger. Trykk på tannhjulsymbolet nederst i venstre meny for å komme til Innstillinger. Symbolet ser slik ut:Innstillinger. Ikon.Her kan du også selv utelate andre rettskilder, eventuelt velge å søke i flere rettskilder.
 • Skriv ett eller flere ord i hurtigsøkfeltet og klikk på søkesymbolet eller trykk på Enter-tasten.
 • Hvis du ønsker at flere ord skal finnes i dokumentene, bruker du mellomrom mellom ordene.  Søket utvides automatisk med synonymer.  I Innstillinger kan du velge om søket automatisk ikke skal utvides med synonymer. 
 • Et hurtigsøk kan for eksempel se slik ut:
nakkesleng foreldelse  
 • Ønsker du å finne en bestemt lov eller avgjørelser som henviser til en bestemt lov eller lovparagraf, skriver du lovtittelen i innskrivningsfeltet, f.eks. 
avhl §3-7
 • Ved hjelp av ulike filtre, som Rettskilde, Periode og Rettsområde kan du begrense søkeresultatet.
 • Klikk i rutene for å velge flere kategorier under et filter. Hvis du kun ønsker én kategori, som for eksempel rettsavgjørelser under filteret Rettskilder, klikker du på ordet  Rettsavgjørelser.  
 • Til høyre i resultatlisten ser du de fire sorteringskategoriene: Dato, Rettskilde, Relevans og Sitert.
 • I utgangspunktet er resultatlisten sortert etter Relevans: de antatt viktigste dokumentene ligger først på resultatlisten.
 • Klikk på kolonnen Dato for å velge nyeste/eldste dokument først på listen.
 • Klikk på kolonnen Rettskilde for å sortere resultatlisten etter rettskildetype
 • Klikk på kolonnen Sitert for å sortere listen etter de dokumentene som er mest sitert i andre dokumenter.

Personlige arbeidsverktøy: Varsling

I Lovdata Pro kan du benytte ulike arbeidsverktøy for å effektivisere arbeidet. Ett av disse verktøyene er  Varsling, som gir deg varsling om endringer i regelverk og om nye rettsavgjørelser mv. som henviser til ønskede lover og lovparagrafer. Ikonet for varslinger er en klokke, og ser slik ut:
Varslinger. Ikon.
 • Benytt hurtigsøk for å komme frem til loven eller lovparagrafen du ønsker varsler til, for eksempel:
avhl §3-7
 • Klikk på søkesymbolet (forstørrelsesglass) eller trykk på Enter-tasten. Det første dokumentet på resultatlisten vil være avhendingslova § 3-7. Klikk for å komme inn i selve dokumentet.
 • Klikk deretter på ikonet for varslinger, rett over paragrafen til høyre i skjermbildet.Varslinger. Ikon.
 • Her angir du ønskede varslingskriterier ved å klikke i rutene - blant annet om du ønsker varsling på e-post. Klikk deretter på lagringsknappen. Varslingsklokken blir nå grønn.
 • Senere kan du klikke på varslingssymbolet i venstre marg for å få tilgang til varslingsdokumentene. I første omgang får du en oversikt over varslingsdokumentene for samtlige varslingsgrupper (lover/lovparagrafer mv.) siste uke.
 • Klikk på en av varslingsgruppene, for eksempel avhl. § 3-7 for å få tilgang  til varslingsdokumentene for denne paragrafen.  
 • Du kan velge ulike tidsintervaller: siste uke, siste 14 dager, siste måned, siste halvår og siste år.