Kursinformasjon

Kurs i Lovdata Pro 

Lovdata har lang erfaring med å holde kurs i Lovdata Pro for våre kunder. Vi anbefaler bedriftsinterne kurs, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Innhold i kursene våre

På kurs ser vi på ulike søketeknikker og innholdet i Lovdata Pro. Videre fokuserer vi på bruk av systemets personlige arbeidsverktøy som gjør arbeidsdagen mer effektiv:

  • Utvalg – samle dokumenter til f.eks. juridiske utdrag
  • Grupper – smart funksjon for deling av informasjon
  • Merknader – lage «gule lapper» til dokumentene
  • Varsling – gjør det enkelt å følge med på endring av lover, nye dommer og å holde seg oppdatert på ønskede rettsområder
  • Lovspeil og lovspeilfunksjoner
  • Personlig søkehistorie med mulighet for å lagre favorittsøk

For bedriftsinterne kurs skreddersyr vi innholdet etter nærmere avtale med oppdragsgiver. Lengden på kursene vil variere etter antall deltakere, behov og forhåndskunnskap.

Interesserte kan kontakte oss på marked@lovdata.no for mer informasjon og påmelding.

Kurspriser

Kurs i Lovdatas lokaler  kr 2.000 pr. person
Kundetilpasset presentasjon i Oslo (1 time)     kr 5.000  pr. presentasjon
Kundetilpasset presentasjon utenfor Oslo (1 time) kr 6.000 pr. presentasjon
Bedriftsinterne kurs i Oslo:  kr 14.000 pr. kurs
Bedriftsinterne kurs utenfor Oslo: kr 15.000 pr. kurs

Kontakt oss på e-post:  marked@lovdata.no.