Kursinformasjon

Kurs i Lovdata Pro 

Lovdata har lang erfaring med å holde kurs i Lovdata Pro for våre kunder. Kursene er bedriftsinterne og vi holder både fysiske og digitale kurs. 

Innhold i kursene våre

På kurs ser vi på ulike søketeknikker og innholdet i Lovdata Pro. Videre fokuserer vi på bruk av systemets personlige arbeidsverktøy som gjør arbeidsdagen mer effektiv:

  • Utvalg – samle dokumenter til f.eks. juridiske utdrag
  • Grupper – smart funksjon for deling av informasjon
  • Markeringer og merknader 
  • Varslinger – gjør det enkelt å følge med på endring av lover, nye dommer og å holde seg oppdatert på ønskede rettsområder
  • Personlig søkehistorie med mulighet for å lagre favorittsøk

Vi tilpasser innholdet etter nærmere avtale med oppdragsgiver. Lengden på kursene vil variere etter antall deltakere, behov og forhåndskunnskap. 

Interesserte kan kontakte oss på marked@lovdata.no for mer informasjon og påmelding.

Prisene nedenfor er for kurs med varighet på 2 x 45 minutter.

Kurspriser

Bedriftsinterne kurs i Oslo-området (fysisk):  kr 9.500 pr. kurs
Bedriftsinterne kurs utenfor Oslo-området (fysisk) : kr 10.500 pr. kurs
Digitale bedriftsinterne kurs: kr 8.500 pr. kurs

Kontakt oss på e-post:  marked@lovdata.no.