Kursinformasjon


Kurs i Lovdata Pro gjør deg mer effektiv! 

Vi anbefaler bedriftsinterne kurs, ta kontakt med oss for nærmere informasjon. 

Innhold i kursene våre:

På kurs ser vi på ulike søketeknikker og innholdet i Lovdata Pro. Videre fokuserer vi på bruk av systemets personlige arbeidsverktøy som gjør arbeidsdagen mer effektiv:

  • Utvalg – samle dokumenter til f.eks. juridiske utdrag
  • Grupper – smart funksjon for deling av informasjon
  • Merknader – lage «gule lapper» til dokumentene
  • Varsling – gjør det enkelt å følge med på endring av lover, nye dommer og å holde seg oppdatert på ønskede rettsområder
  • Lovspeil og lovspeilfunksjoner
  • Personlig søkehistorie med mulighet for å lagre favorittsøk

For bedriftsinterne kurs skreddersyr vi innholdet etter nærmere avtale med oppdragsgiver. Lengden på kursene vil variere etter antall deltakere, behov og forhåndskunnskap.

Åpent kurs i Lovdata Pro i Oslo: 

Neste åpne kurs i Lovdata Pro i Lovdatas lokaler i Haakon VIIs gate 2 i Oslo blir etter planen i mars/april 2019.

Interesserte kan kontakte oss på marked@lovdata.no for mer informasjon.

Kurspriser – 2018

Åpne kurs i Lovdatas lokaler fra kl. 0900 – kl.1200 (1230):        kr 2.000          pr. person

Kundetilpasset presentasjon (1 time)                                          kr 5.000          pr. presentasjon

Kundetilpasset presentasjon utenfor Oslo (1 time)                     kr 6.000          pr. presentasjon

Bedriftsinterne kurs i Oslo:                                                          kr 12.000        pr. kurs

Bedriftsinterne kurs utenfor Oslo:                                                kr 14.000        pr. kurs

Kontakt oss på e-post:  marked@lovdata.no.

Trenger du hjelp? Kontakt oss Kontakt oss