Registre

Registre gir deg flere effektive innganger til alt innhold i Lovdata Pro.

Inngangsporten finner du i toppmenyen under Registre

Registre i toppmenyen. Skjermbilde.

På venstre side får du oversikt over de ulike registrene ved å åpne nedtrekksmenyen: 

Oversikt over de ulike registrene. Illustrasjon.

Registrene du kan velge i Lovdata Pro er: 

 • Kronologiske registre
 • Alfabetiske registre
 • Departementsregister
 • Fylkesregister
 • Kommuneregister
 • NAV-register
 • Verneområder 

Velg en rettskilde ved å søke eller velge i listen over rettskilder:

Velg eller søk etter rettskilde i registre. Illustrasjon.

Når du har valgt et register, får du mulighet til å søke i dette ved å bruke hurtigsøkefeltet i høyre hjørne:

Hurtigsøk i registre. Illustrasjon.

Kronologiske registre
Alle rettskildene har kronologisk register. Du velger først Kronologiske registre fra menyen. Nå kan du velge hva du ønsker å se nærmere på:

Når du velger en rettskilde, får du først opp en oversikt med inneværende års dokumenter. Du kan åpne en oversikt over all år rettskilden omfatter og velge et annet år:

Alfabetiske registre

Alfabetiske registre er tilgjengelige for de rettskildene som lar seg sortere alfabetisk. Du kan for eksempel bruke registeret for å finne en bestemt lov, eller for å finne artiklene til en bestemt forfatter:
Alfabetisk register over forfattere. Illustrasjon.

Nå kan du velge hvilken forfatter du vil se nærmere på ved å enten velge bokstav Forfatteren begynner med eller som Tittel begynner med:

Alfabetisk register over forfattere. Illustrasjon.

Departementsregister

Velger du Departementer, får du opp en liste over alle nåværende departementer. Når du deretter går til et bestemt departement, vil du få frem en oversikt over hvilke lover og sentrale forskrifter som hører inn under det valgte departementet. Disse er sortert kronologisk.

Fylkesregister

Velger du Fylker, vil du få en alfabetisk oversikt over alle landets fylker. Velg ønsket fylke for å få en oversikt over de lokale forskriftene som gjelder for fylket. Du får en alfabetisk oversikt over forskriftene.

Kommuneregister

Velger du Kommuner, får du en alfabetisk oversikt over alle landets nåværende kommuner. Her kan du søke frem kommunen du er på utkikk etter: 

Søke etter kommune i registre. Illustrasjon.

Velg ønsket kommune for å få en oversikt over de lokale forskriftene som gjelder for kommunen. Du får en alfabetisk oversikt over forskriftene.

NAV-register

Velger du NAV-registeret, får du en oversikt over Arbeids- og velferdsetatens rundskriv ordnet etter folketrygdloven og visse andre lover.

Verneområder

Velger du Verneområder, får du en oversikt over ulike vernetyper:

 • Fuglefredning
 • Landskapsvern
 • Nasjonalpark
 • Naturminne
 • Naturreservat
 • Planteliv

Velger du for eksempel Nasjonalpark kommer det frem en alfabetisk oversikt over det regelverket som gjelder for landets nasjonalparker.