Lovkommentarer og lenkesamarbeid

Karnov Lovkommentarer

Karnov forvalter oppdaterte berikende lovkommentarer til de største og mest brukte lovene i Norge. Kommentarene skrives av landets fremste jurister, samtlige innehar spesialkunnskap om det rettsområdet de skriver om. Alle kommentarene er kvalitetssikret av Karnovs fagredaktører.

Kommentarene er utstyrt med interne og eksterne henvisninger til andre rettskilder – herunder EU/EØS-relevante dokumenter. Som bruker av tilleggstjenesten vil du også få tilgang til den danske EU-Karnov. Dette redaksjonelle innholdet består av kommentarer til TEU/TEUF i tillegg til noter til utvalgte direktiver, forordninger, domsanalyser og EU-dommer.

Ikonet til Karnov Lovkommentarer:

Karnov Lovkommentarer. Ikon.

Tilgang til tilleggstjenesten krever egen avtale med Karnov Group Norway AS.

Universitetsforlaget/Juridika.no

Lovdata samarbeider med Universitetsforlaget om tilgang til lovkommentarer på  Juridika.no. Pr. i dag gjelder tilgangen ca. 50 lover/forskrifter.

Når du klikker på ikonet for Universitetsforlaget fra en paragraf, kommer du direkte til lovkommentarene for denne paragrafen. Lovkommentarene er skrevet av anerkjente juridiske forfattere og oppdateres løpende. Det forutsettes abonnement både på juridika.no og på Lovdata Pro for at lenkene skal fungere. 

Ikonet for Juridika ser slik ut:

Universitetsforlag/Juridika. Logo.

Universitetsforlagets blå kommentarutgaver er en innarbeidet bokserie som benyttes som oppslags- og referanseverktøy av advokater, dommere og andre jurister. Tjenesten inneholder alle nye kommentarutgaver samt annen juridisk faglitteratur fra forlaget, alt lenket mot Lovdata Pro. Du bestiller abonnement på  juridika.no (Universitetsforlaget).

Fagbokforlaget/Arbeidsrett.no

Lovdata samarbeider også med  arbeidsrett.no om tilgang til kommentarutgaver til arbeidsmiljøloven og tilgrensende lover og rettsområder. Når du klikker på ikonet for Arbeidsrett fra en paragraf, kommer du direkte til lovkommentarene for denne paragrafen. Disse oppdateres løpende. 

Ikonet til Arbeidsrett.no:

Arbeidsrett.no. Ikon.

Det forutsettes abonnement både på arbeidsrett.no og på Lovdata Pro for at lenkene skal fungere. Du bestiller abonnement på arbeidsrett.no (Fagbokforlaget).