Karnov Lovkommentarer – hjelpefilm

I denne filmen ser vi på Karnov Lovkommentarer – en tilleggstjeneste fullintegrert i Lovdata Pro.