Kontoadministrator

Hvert abonnement har en kontoadministrator, og du må være registrert som personlig bruker i Lovdata Pro for å få denne rollen.

Her følger en oversikt over funksjoner og muligheter i kontoadministrasjon:

  • Oversikt over hvilket pristrinn samt antall brukere 
  • Endre pristrinn
  • Avslutte abonnementet
  • Bestille tilleggstjeneste: Karnov Lovkommentarer
  • Endre kundeinformasjon 
  • Endre fakturainformasjon
  • Vis brukere – her kan du deaktivere brukere som har sluttet/ikke skal ha tilgang
  • Få varsel om nye brukere

Kontoadministratoren kan administrere kontoen ved å klikke på kontoadministrasjonsikonet i venstre marg: 

Kontoadministrasjon. Ikon.

Ved å klikke på ikonet kommer du inn på kontoadministrasjonssiden: 

Kontoadministrasjon. Skjermbilde.

Hvis du ønsker å være kontoadministrator for ditt abonnement kan du kontakte oss på marked@lovdata.no.