Søkeoppdrag og utskrifter


Priser for søkeoppdrag, utskrifter og informasjon i elektronisk format       

Resultatet av søkeoppdraget i Lovdata Pro sendes om ønskelig på e-post etter at søket er utført. 

Oppdragstype Spesifikasjon Pris
Søkeoppdrag Pris pr. time Kr 1.600,- eks. mva.
  Minstesats (telefonsøk på 15 min eller mindre) Kr 400,- eks. mva.
  Minstesats for resultat sendt på e-post Kr 800- eks. mva. Etterbestilling av inntil 10 avgjørelser i fulltekst er inkludert i prisen forutsatt at det skjer innen 14 dager etter at søket er mottatt.
Utskrift/e-post til intern bruk Grunnpris pr. lov/forskrift/direktiv/ avgjørelse/vedtak/uttalelse Kr 150,- inkl. mva.
Elektronisk format til intern bruk Tekst  pr. 1000 tegn Kr 4,50 eks. mva. Minstesats kr 700,- eks. mva.
Regelverk/avgjørelser til kommersiell bruk Tekst pr. 1000 tegn Kr 18,50 eks. mva.
Regelverk/avgjørelser til kursbruk Tekst pr. 1000 tegn Kr 9,25 eks. mva.


Oppdragsgiver er ansvarlig - både for søkekriteriene og for hvilke databaser det skal søkes i.  Lovdata har ikke anledning til å gi juridisk bistand, og vi anbefaler derfor privatpersoner om å ta kontakt med advokat/rettshjelper for å finne løsningene på juridiske spørsmål.

Lovdata utfører også utskriftsoppdrag til intern og kommersiell bruk. Det forutsettes at oppdragsgiver kan identifisere de dokumentene det ønskes utskrift av. Vi leverer også informasjon i elektroniske formater.

Rettsavgjørelser som ikke publiseres på Lovdatas åpne sider, leveres elektronisk kun som låst PDF.

Rettsavgjørelser i elektronisk format selges ordinært ikke for bruk i elektroniske informasjonsbaser og verktøy.