Tilrettelegging for fargesvakt syn

Tekstmarkeringsfargene kan justeres for å øke synligheten og kontrastene mellom fargene for forskjellige behov. 

Tekstmarkeringsfargene kan endres til farger som er tilrettelagt for fargesvakt syn i profilredigerings-vinduet. For å redigere din profil trykker du på tannhjulet nederst i venstre hjørne av skjermen. Velg så Rediger profil. Fra dette vinduet kan du navigere til seksjonen som heter Innstillinger. Her kan du velge mellom tre fargeinnstillinger. Innstillingen "Normalt fargesyn" er standardvalget for brukere. 

Du kan også velge innstillinger for deuteranomali og protanomali. 

Innstillinger i rediger profil. Illustrasjon.

De to andre innstillingene vil gjøre det slik at tekstmarkeringsfarger blir gjengitt annerledes så lenge innstillingen er på. Slik ser fargene ut for de tre innstillingene: 

Fargealternativer for fargesvakt syn. Illustrasjon.

For å aktivere innstillingene trykker du på knappen Lagre endringer i bunnen av siden.

Fargejusteringen er rent visuelt og ikke permanent, noe som betyr at alle markeringer gjengis i de fargene som er bestemt av innstillingen som er aktivert på det aktuelle tidspunktet.

Laster man ned et dokument som inneholder tekstmarkeringer vil markeringene få den fargen de hadde på tidspunktet dokumentet ble lastet ned. Laster man ned et dokument med en av innstillingene for fargesvakt syn aktivert vil dokumentet få en advarsel i toppen som gjør leseren oppmerksom på at fargene er tilrettelagt fargesvakt syn.