Personvernerklæring 2018

Sist endret: 12.07.2018     Gå til gjeldende versjon

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Lovdata er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i Lovdata Pro. Lovdata benytter Redpill Linpro AS som driftsleverandør og databehandler.

Formål

Lovdata er opptatt av ikke å lagre mer informasjon om brukerne enn det som er nødvendig for å gi deg en god brukeropplevelse. Formålet med innsamling av personopplysninger er å loggføre bruken av nettstedet. Loggen brukes til å

  • lage statistikk over bruken av nettstedet,
  • analysere bruksmønsteret for å kunne forbedre nettstedet,
  • kontrollere tilgangen til systemet,
  • avsløre eventuell bruk i strid med brukervilkårene,
  • tilby brukertilpassede tjenester og
  • fakturere bruk av betalte tjenester.

Lovdata skal ikke benytte dine data til annonsering eller andre kommersielle formål.

Grunnlag for behandlingen

Behandling av personopplysninger er satt som vilkår for bruk av Lovdata Pro. Disse vilkårene er oppstilt i abonnements- og brukeravtalene. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke), bokstav b (avtale) og bokstav f (interesseavveining).

Personopplysninger som behandles

For å opprette en bruker i Lovdata Pro, må man oppgi personnavn, e-postadresse og tilknytning til et firma eller en utdanningsinstitusjon som har en gyldig avtale med Lovdata. I Lovdata Pro velger brukerne selv hva som skal legges inn av personopplysninger. Brukere kan under brukerinnstillingene aktivere alternative visningsfarger for tekstmarkering, knyttet til ulike former for fargesvakt syn.

Lovdata vil oppfordre brukere til ikke å legge inn sensitive personopplysninger eller personopplysninger om andre i tjenesten.

Lovdata lagrer søkehistorikken for de siste 250 søkene du har utført i Lovdata Pro. I tillegg lagres favorittsøk og søk det er opprettet varsling på. Dette gjelder både hurtigsøk og avansert søk.

Historikk over dokumentvisninger lagres slik at Lovdata til enhver tid kan vise deg den informasjonen som er mest relevant for deg. En oversikt over de lovene du har lest mest vises på forsiden i Lovdata Pro.

Navn og beskrivelse på utvalg og utvalgsmapper du selv har opprettet blir lagret. Det samme gjelder innholdene i utvalgene, samt informasjon om utvalg og utvalgsmapper som du har delt med andre og som andre har delt med deg.

Merknader og tekstmarkeringer du skriver blir lagret. Du kan selv velge om disse kun skal være tilgjengelig for deg, eller om disse også skal kunne ses av andre du velger å dele disse med.

Når du opprettet varslinger i Lovdata Pro blir disse lagret. Dette gjelder både varslinger på dokumentendringer og rettsområder, samt søkevarslinger.

Med gruppefunksjonaliteten i Lovdata Pro kan man dele både merknader og utvalg. Lovdata lagrer informasjon om hvilke grupper du er medlem av, samt merknader og utvalg som er registrert under disse gruppene.

Ved bruk av Lovdata Pro logges også nettlesertype, tidspunkt, IP-adresse og eventuell lenke du kom inn til tjenesten fra. Dette logges for å kunne lage statistikk over bruken av nettsidene. Dette logges også av sikkerhetshensyn for å avdekke angrep mot nettsidene og uautorisert bruk i form av massenedlasting ved hjelp av automatiske metoder eller verktøy. Vi forbeholder oss retten til å stenge ute gitte IP-adresser og geografiske områder fra tjenesten.

Lovdata bruker informasjonskapsler (”cookies”) i Lovdata Pro for å forbedre din brukeropplevelse. Informasjonskapsler er små tekstfiler som et nettsted lagrer på brukerens datamaskin.

Lovdata bruker analyseverktøyene Google Analytics og Kibana for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Disse aktørene bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for Lovdata Pro er det Lovdata som bestemmer hvilke opplysninger disse aktørene kan innhente om bruken av nettstedet. Disse mottar kun generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra. IP-adresser anonymiseres. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. 

Kilder for personopplysninger

Brukeren legger selv inn personopplysninger ved bruk og opprettelse av bruker i Lovdata Pro. For noen utdanningsinstitusjoner mottar Lovdata lister over godkjente e-postadresser fra Kunden. I disse tilfellene vil Lovdata opptre som databehandler, hvorpå behandlingsansvarlig skal inngå databehandleravtale med Lovdata før oversendelse av personopplysningene.

Krav til personopplysninger for tilgang til tjenesten

For å opprette en bruker i Lovdata Pro, må man oppgi personnavn, e-postadresse og tilknytning til et firma eller en utdanningsinstitusjon. Utover dette er det selv opp til brukeren hva slags personopplysninger vedkommende ønsker å legge inn i tjenesten, foruten dokumentvisninger, som genereres automatisk ved bruk av tjenesten.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Lovdata er opptatt av at dine personopplysninger holdes konfidensielt. Personnavn, e-postadresse og tilknytning til firma eller utdanningsinstitusjon vises kun for utvalgte ansatte i Lovdata, samt for den eller de ansatte hos kunden som har administrasjonsrettigheter til abonnementet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av tjeneste, lagres på egne servere som driftes av Lovdatas driftsleverandør. Det er kun Lovdata og driftsleverandøren som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Lovdata og driftsleverandøren regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

De personopplysningene du legger inn i merknader og utvalg i Lovdata Pro vises ikke til andre, med mindre du har valgt å dele disse.

For studenter som tar eksamen med bruk av Lovdata Pro som eksamenshjelpemiddel kan Lovdata sende utdanningsinstitusjonen en rapport over all data som har vært tilgjengelig for studenten på eksamen. For at Lovdata skal kunne sende dette, skal utdanningsinstitusjonen fremme et krav til Lovdata med dette, hvor formål må være enten for å avdekke fusk eller for tilfeldige stikkprøver. Krav fra utdanningsinstitusjonen om utlevering av rapporten må fremmes Lovdata innen femten uker fra eksamensdato.

Lovvalg og dine rettigheter

Norsk regelverk gjelder for bruk av Lovdata Pro.

Personopplysningsloven gir deg som registrert blant annet rett til å få innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Relevant regelverk for disse rettighetene:

Innsyn i personopplysninger:   Personvernforordningen artikkel 15
Retting av personopplysninger:   Personvernforordningen artikkel 16
Sletting av personopplysninger:  Personvernforordningen artikkel 17
Begrensning av behandling:   Personvernforordningen artikkel 18
Rett til dataportabilitet: Personvernforordningen artikkel 20
Protestere mot en behandling: Personvernforordningen artikkel 21

Hvordan dine personopplysninger sikres

Lovdatas behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig og at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Kun utvalgte medarbeidere i Lovdata har tilgang til personopplysningene. Tilgangen styres gjennom adgangskontroll med passord. Lovdata har gode rutiner for tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Adresse:

LovdataPostboks 6688 St. Olavs plass0129 Oslo

Tlf.: 23 11 83 00

Kontortid: kl. 0800-1600

Lovdatas personvernombud kan kontaktes på personvern@lovdata.no

For ytterligere kontaktinformasjon se http://www.lovdata.no/info/kontakt.html