Sidetall og paginering i forarbeidsdokumenter

I dag setter Lovdata på sidetall i de fleste av forarbeidene i Lovdata Pro. Vi bruker de originale, trykte versjonene av forarbeidene og setter alltid sidetallet først på siden. I forarbeidene er det første sidetallet alltid unntatt.

Dessverre finnes det noen pdf-versjoner av offentlige proposisjoner, meldinger og utredninger, blant annet på regjeringen.no, som har avvikende sideinndeling. Disse pdf-versjonene er laget i ettertid og har ikke fått en sidebrekking som stemmer med den trykte versjonen. Det er imidlertid lett å se dette når man vet om det. De som er generert i ettertid er én-spaltet, mens de som er korrekte i forhold til trykt versjon er to-spaltet.

Situasjonen på regjeringen.no er slik i skrivende stund:

  • NOU: pdf-versjonen er identisk med trykt versjon fra og med 2003. Tidligere NOUer kan avvike.
  • Proposisjoner og meldinger: det er et skille fra starten av 2002-2003 sesjonen, med unntak av Ot.prp.nr.1 og nr.2, hvor det som er nyere er korrekt.

Lovdata har for øvrig et pågående arbeid med å kontrollere, samt eventuelt sette på manglende sidetall for eldre forarbeider i våre rettskilder.