Norsk Retstidende ble elektronisk i 2016

Årgang 2015 var den den siste papirbaserte årgangen for Norsk Retstidende. På oppdrag fra Advokatforeningen har Lovdata, med Nils Erik Lie som redaktør, levert satsen for Norsk Retstidende siden 2012. Fra 2016 tok Lovdata over som produsent, og heftene kommer i elektronisk form. Nils Erik Lie fortsetter som redaktør.

Hvordan henvise til høyesterettsavgjørelser fra og med 2016?

Samtidig som produksjonen av Norsk Retstidende fra 2016 ble elektronisk, er det naturlig at den tradisjonelle Rt-henvisningen med år og sidetall erstattes av det allerede eksisterende HR-nummeret. For saker før 2016 kan man selvsagt fortsatt bruke Rt-henvisningen, men fra og med 2016 vil HR-nummeret være den mest presise henvisningen til en høyesterettsavgjørelse. Det finnes kun én sak for hvert nummer, og den avsluttende bokstaven sier hva slags avgjørelse det er; HR-2016-106-A er en avdelingssak, HR-2016-76-U er en avgjørelse fra ankeutvalget. Et nummer som avsluttes med -S er en storkammersak, og en sak som avsluttes med -P er en plenumsak.

Et HR-nummer sammen med et avsnittsnummer, som finnes i avgjørelser fra 2003, vi gi en helt presis henvisning inn i avgjørelsene. Hvis du f.eks. skriver en merknad i Lovdata Pro, kan du skrive

HR-2015-2524-P-A73 og dette blir automatisk en lenke som går til dette avsnittet i plenumsaken.