Brukeradministrator

Som brukeradministrator har du til enhver tid oversikt over hvilke brukere som er registrert under abonnementet, og du kan både deaktivere og reaktivere brukere.

Hvert abonnement kan ha en eller flere brukeradministratorer. 

Her følger en oversikt over brukeradministratorens funksjoner og muligheter:

  • Oversikt over alle de som har registrert seg som personlige brukere under abonnementet.
  • Tilgang til dato for hver brukers opprettelse og datoen for hver brukers siste innlogging.
  • Muligheter for å deaktivere brukere som ikke lenger skal ha tilgang.
  • Muligheter for å reaktivere tidligere deaktiverte brukere.
  • Tilgang til statistikk over antall innlogginger innenfor et valgt tidsintervall.

Klikk på ikonet for bruker i venstre marg for å få tilgang til brukeradministratorfunksjonene. Brukerikonet ser slik ut: 

Bruker. Ikon.

Brukeradministratoren må selv være registrert som personlig bruker i Lovdata Pro.

Hvis du ønsker å være brukeradministrator for ditt abonnement, er det bare å kontakte oss, så gir vi deg rettigheter som brukeradministrator.

Send en e-post til marked@lovdata.no eller ring oss på tlf: 23 11 83 00.