API og maskinlesbare data

Lovdatas rike og oppdaterte baser og funksjoner, tilgjengelig for utviklere av tjenester og applikasjoner.

Lovdata vil gjøre data og funksjoner for rettskildene: lover, forskrifter og Norsk Lovtidend tilgjengelige for utviklere.

Hvilke tjenester som blir tilgjengelig og på hvilke vilkår, er ikke bestemt. Ta kontakt med utvikling@lovdata.no om du har spørsmål eller idéer som angår denne type tjenester.