Hjelpefilm – EU-Karnov

I denne hjelpefilmen lærer du mer om EU-Karnov. EU-Karnov gir deg kommentarer til Traktaten om Den europeiske union (TEU), Traktaten om Den europeiske unions virkeområde (TEUV/TEUF) og utvalgte rettsakter.