EØS-avtalen – slik finner du den

EØS-avtalen endres etter møter i EØS-komiteen. Lovdata ajourfører norsk versjon av EØS-avtalen. 

Slik går du fram for å finne et vedlegg til EØS-avtalen i Lovdata Pro:

  • Velg Rettskilder fra hovedmenyen
  • Velg deretter Internasjonalt
  • Under punktet EØS finnes EØS-avtalen
  • Velg Kronologisk register

Når du har valgt kronologisk register, ser du en innholdsfortegnelse over EØS-avtalen.

EØS-avtalen består av:

  • Hoveddel
  • Protokoller
  • Vedlegg
  • Sluttakt

Vedleggene er delt opp etter tema.

Velg vedlegget du er interessert i.

Ved å klikke bokikonet, får du opp innholdsfortegnelsen til hele vedlegget.

Klikk på lenker i teksten for å finne de ulike direktivene.

I EØS-avtalen finner man lister over rettsaktene.

Til hver hovedrettsakt er endringer indikert med strekpunkter (merk at kun selve EØS-avtalen konsolideres på norsk, ikke rettsaktene). Det vil ofte også være tilpasningstekster til rettsaktene. I fotnoter finnes lenker til EØS-komiteens beslutninger.