Lenker mellom EØS-rettsakter og Europalov

Ved å klikke på ikonet for Europalov i rettsaktene, får du direkte tilgang til faktainformasjon om rettsaktene, sakshistorikken og tilhørende dokumenter. Ikonet for Europalov ser slik ut: 

Europalov. Ikon.

Du finner ikonet for Europalov under hodet i dokumentet:

Europalov-ikon under hodet i dokumentet. Illustrasjon.

Etter at du har klikket på Europalov-knappen, kommer du til Europalov:

Faksimile av europalov.no. Illustrasjon.

Her får du oversikt over sakshistorikken og tilknyttede dokumenter. Vi ser at saken er ferdigbehandlet.