Filtrering - narkotika/promillesaker

I resultatlister – både etter hurtigsøk og avansert søk kan man benytte følgende filtre for narkotika- og promillesaker:

  •          Narkotikatype
  •          Narkotikamengde
  •          Narkotikahandling
  •          Straffart
  •          Straffelengde
  •          Botintervall
  •          Promille

Du kan f.eks. starte med et «tomt» hurtigsøk – dvs. at du setter markøren i hurtigsøkfeltet og trykker ”Enter”

Vi ønsker her å finne avgjørelser fra samtlige instanser som omhandler innførsel av 200 – 300 gram heroin og/eller kokain fra og med 2012. 

Klikk i ruten til venstre for Rettsavgjørelser og deretter på Vis valgte rettskilder.

Klikk i rutene til venstre for Høyesterett, Lagmannsretter og Tingretter og deretter på Vis valgte rettskilder.

For at filtrene for narkotika/promillesakene skal komme frem, må du angi kun straffekilder.  Klikk i rutene til venstre for Høyesterett – straff, Lagmannsretter – straff og Tingretter – straff.  Klikk på Vis valgte rettskilder.

Klikk på plusstegnet foran Periode og velg 2013 2016.

Klikk deretter på plusstegnet foran  Narkotikatype.

Klikk i rutene foran heroin og kokain og deretter på Vis valgte.  Det er kun de 20 mest vanlige narkotikastoffene som kommer frem i oversikten.  Bruk avansert søk hvis du ønsker å angi andre stoffer.

Klikk på plusstegnet til venstre for Narkotikamengde. Her kan du velge ett eller flere forhåndsoppsatte mengdeintervaller – eller velge ditt eget – slik som i dette tilfellet.  Klikk deretter på Vis.

Klikk på plusstegnet foran Narkotikahandling og deretter i ruten til venstre for innførsel.  Klikk på Vis valgte.